Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1999 - 2004
Ustanovujúca schôdza

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

6

Belgicko:

5

Belgicko:

5

Belgicko:

7

Belgicko:

2

25
Dánsko
Dánsko:

1

Dánsko:

3

Dánsko:

6

Dánsko:

1

Dánsko:

1

Dánsko:

4

16
Fínsko
Fínsko:

5

Fínsko:

3

Fínsko:

5

Fínsko:

2

Fínsko:

1

16
Francúzsko
Francúzsko:

20

Francúzsko:

22

Francúzsko:

9

Francúzsko:

11

Francúzsko:

13

Francúzsko:

5

Francúzsko:

6

Francúzsko:

1

87
Grécko
Grécko:

9

Grécko:

9

Grécko:

7

25
Holandsko
Holandsko:

9

Holandsko:

6

Holandsko:

8

Holandsko:

4

Holandsko:

1

Holandsko:

3

31
Írsko
Írsko:

5

Írsko:

1

Írsko:

1

Írsko:

2

Írsko:

6

15
Luxembursko
Luxembursko:

2

Luxembursko:

2

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

6
Nemecko
Nemecko:

53

Nemecko:

33

Nemecko:

7

Nemecko:

6

99
Portugalsko
Portugalsko:

9

Portugalsko:

12

Portugalsko:

2

Portugalsko:

2

25
Rakúsko
Rakúsko:

7

Rakúsko:

7

Rakúsko:

2

Rakúsko:

5

21
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo:

37

Spojené kráľovstvo:

30

Spojené kráľovstvo:

10

Spojené kráľovstvo:

6

Spojené kráľovstvo:

3

Spojené kráľovstvo:

1

87
Španielsko
Španielsko:

28

Španielsko:

24

Španielsko:

3

Španielsko:

4

Španielsko:

4

Španielsko:

1

64
Švédsko
Švédsko:

7

Švédsko:

6

Švédsko:

4

Švédsko:

2

Švédsko:

3

22
Taliansko
Taliansko:

34

Taliansko:

17

Taliansko:

7

Taliansko:

2

Taliansko:

6

Taliansko:

9

Taliansko:

11

Taliansko:

1

87
Európska únia
Európska únia:

232

Európska únia:

180

Európska únia:

50

Európska únia:

48

Európska únia:

42

Európska únia:

31

Európska únia:

18

Európska únia:

16

Európska únia:

9

626
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
PPE-DE
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
TDI
EDD
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 6 5 5 7 2 25
Dánsko DK 1 3 6 1 1 4 16
Fínsko FI 5 3 5 2 1 16
Francúzsko FR 20 22 9 11 13 5 6 1 87
Grécko EL 9 9 7 25
Holandsko NL 9 6 8 4 1 3 31
Írsko IE 5 1 1 2 6 15
Luxembursko LU 2 2 1 1 6
Nemecko DE 53 33 7 6 99
Portugalsko PT 9 12 2 2 25
Rakúsko AT 7 7 2 5 21
Spojené kráľovstvo UK 37 30 10 6 3 1 87
Španielsko ES 28 24 3 4 4 1 64
Švédsko SE 7 6 4 2 3 22
Taliansko IT 34 17 7 2 6 9 11 1 87
Európska únia 232 180 50 48 42 31 18 16 9 626

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1999 - 2004
Ustanovujúca schôdza

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament