Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1999.-2004.
Konstitutīvā sesija

Valsts Vietu skaits
Apvienotā Karaliste
Apvienotā Karaliste:

37

Apvienotā Karaliste:

30

Apvienotā Karaliste:

10

Apvienotā Karaliste:

6

Apvienotā Karaliste:

3

Apvienotā Karaliste:

1

87
Austrija
Austrija:

7

Austrija:

7

Austrija:

2

Austrija:

5

21
Beļģija
Beļģija:

6

Beļģija:

5

Beļģija:

5

Beļģija:

7

Beļģija:

2

25
Dānija
Dānija:

1

Dānija:

3

Dānija:

6

Dānija:

1

Dānija:

1

Dānija:

4

16
Francija
Francija:

20

Francija:

22

Francija:

9

Francija:

11

Francija:

13

Francija:

5

Francija:

6

Francija:

1

87
Grieķija
Grieķija:

9

Grieķija:

9

Grieķija:

7

25
Īrija
Īrija:

5

Īrija:

1

Īrija:

1

Īrija:

2

Īrija:

6

15
Itālija
Itālija:

34

Itālija:

17

Itālija:

7

Itālija:

2

Itālija:

6

Itālija:

9

Itālija:

11

Itālija:

1

87
Luksemburga
Luksemburga:

2

Luksemburga:

2

Luksemburga:

1

Luksemburga:

1

6
Nīderlande
Nīderlande:

9

Nīderlande:

6

Nīderlande:

8

Nīderlande:

4

Nīderlande:

1

Nīderlande:

3

31
Portugāle
Portugāle:

9

Portugāle:

12

Portugāle:

2

Portugāle:

2

25
Somija
Somija:

5

Somija:

3

Somija:

5

Somija:

2

Somija:

1

16
Spānija
Spānija:

28

Spānija:

24

Spānija:

3

Spānija:

4

Spānija:

4

Spānija:

1

64
Vācija
Vācija:

53

Vācija:

33

Vācija:

7

Vācija:

6

99
Zviedrija
Zviedrija:

7

Zviedrija:

6

Zviedrija:

4

Zviedrija:

2

Zviedrija:

3

22
Eiropas Savienība
Eiropas Savienība:

232

Eiropas Savienība:

180

Eiropas Savienība:

50

Eiropas Savienība:

48

Eiropas Savienība:

42

Eiropas Savienība:

31

Eiropas Savienība:

18

Eiropas Savienība:

16

Eiropas Savienība:

9

626
Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts
PPE-DE
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
TDI
EDD
NI
Vietas kopā
Apvienotā Karaliste UK 37 30 10 6 3 1 87
Austrija AT 7 7 2 5 21
Beļģija BE 6 5 5 7 2 25
Dānija DK 1 3 6 1 1 4 16
Francija FR 20 22 9 11 13 5 6 1 87
Grieķija EL 9 9 7 25
Īrija IE 5 1 1 2 6 15
Itālija IT 34 17 7 2 6 9 11 1 87
Luksemburga LU 2 2 1 1 6
Nīderlande NL 9 6 8 4 1 3 31
Portugāle PT 9 12 2 2 25
Somija FI 5 3 5 2 1 16
Spānija ES 28 24 3 4 4 1 64
Vācija DE 53 33 7 6 99
Zviedrija SE 7 6 4 2 3 22
Eiropas Savienība ES 232 180 50 48 42 31 18 16 9 626

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1999.-2004.
Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā

Avots: Eiropas Parlaments