Места по политически групи и държави - 1984-1989 r.
Парламент в края на мандата

Държава Брой места
Белгия
Белгия:

8

Белгия:

6

Белгия:

5

Белгия:

4

Белгия:

1

24
Германия
Германия:

33

Германия:

41

Германия:

7

81
Гърция
Гърция:

10

Гърция:

8

Гърция:

4

Гърция:

1

Гърция:

1

24
Дания
Дания:

3

Дания:

1

Дания:

4

Дания:

2

Дания:

2

Дания:

4

16
Ирландия
Ирландия:

6

Ирландия:

1

Ирландия:

8

15
Испания
Испания:

29

Испания:

1

Испания:

17

Испания:

3

Испания:

2

Испания:

1

Испания:

7

60
Италия
Италия:

12

Италия:

27

Италия:

26

Италия:

6

Италия:

2

Италия:

5

Италия:

3

81
Люксембург
Люксембург:

2

Люксембург:

3

Люксембург:

1

6
Нидерландия
Нидерландия:

9

Нидерландия:

8

Нидерландия:

5

Нидерландия:

2

Нидерландия:

1

25
Обединено кралство
Обединено кралство:

33

Обединено кралство:

45

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

1

81
Португалия
Португалия:

7

Португалия:

4

Португалия:

3

Португалия:

10

24
Франция
Франция:

20

Франция:

8

Франция:

10

Франция:

13

Франция:

20

Франция:

9

Франция:

1

81
Европейски съюз
Европейски съюз:

166

Европейски съюз:

113

Европейски съюз:

66

Европейски съюз:

48

Европейски съюз:

45

Европейски съюз:

30

Европейски съюз:

20

Европейски съюз:

16

Европейски съюз:

14

518
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
S
PPE
ED
COM
L
RDE
ARC
DR
НЧ
Общо места
Белгия BE 8 6 5 4 1 24
Германия DE 33 41 7 81
Гърция EL 10 8 4 1 1 24
Дания DK 3 1 4 2 2 4 16
Ирландия IE 6 1 8 15
Испания ES 29 1 17 3 2 1 7 60
Италия IT 12 27 26 6 2 5 3 81
Люксембург LU 2 3 1 6
Нидерландия NL 9 8 5 2 1 25
Обединено кралство UK 33 45 1 1 1 81
Португалия PT 7 4 3 10 24
Франция FR 20 8 10 13 20 9 1 81
Европейски съюз ЕС 166 113 66 48 45 30 20 16 14 518

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 1984-1989 r.
Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент