Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1984 - 1989
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

8

Belgicko:

6

Belgicko:

5

Belgicko:

4

Belgicko:

1

24
Dánsko
Dánsko:

3

Dánsko:

1

Dánsko:

4

Dánsko:

2

Dánsko:

2

Dánsko:

4

16
Francúzsko
Francúzsko:

20

Francúzsko:

8

Francúzsko:

10

Francúzsko:

13

Francúzsko:

20

Francúzsko:

9

Francúzsko:

1

81
Grécko
Grécko:

10

Grécko:

8

Grécko:

4

Grécko:

1

Grécko:

1

24
Holandsko
Holandsko:

9

Holandsko:

8

Holandsko:

5

Holandsko:

2

Holandsko:

1

25
Írsko
Írsko:

6

Írsko:

1

Írsko:

8

15
Luxembursko
Luxembursko:

2

Luxembursko:

3

Luxembursko:

1

6
Nemecko
Nemecko:

33

Nemecko:

41

Nemecko:

7

81
Portugalsko
Portugalsko:

7

Portugalsko:

4

Portugalsko:

3

Portugalsko:

10

24
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo:

33

Spojené kráľovstvo:

45

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

1

81
Španielsko
Španielsko:

29

Španielsko:

1

Španielsko:

17

Španielsko:

3

Španielsko:

2

Španielsko:

1

Španielsko:

7

60
Taliansko
Taliansko:

12

Taliansko:

27

Taliansko:

26

Taliansko:

6

Taliansko:

2

Taliansko:

5

Taliansko:

3

81
Európska únia
Európska únia:

166

Európska únia:

113

Európska únia:

66

Európska únia:

48

Európska únia:

45

Európska únia:

30

Európska únia:

20

Európska únia:

16

Európska únia:

14

518
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
S
PPE
ED
COM
L
RDE
ARC
DR
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 8 6 5 4 1 24
Dánsko DK 3 1 4 2 2 4 16
Francúzsko FR 20 8 10 13 20 9 1 81
Grécko EL 10 8 4 1 1 24
Holandsko NL 9 8 5 2 1 25
Írsko IE 6 1 8 15
Luxembursko LU 2 3 1 6
Nemecko DE 33 41 7 81
Portugalsko PT 7 4 3 10 24
Spojené kráľovstvo UK 33 45 1 1 1 81
Španielsko ES 29 1 17 3 2 1 7 60
Taliansko IT 12 27 26 6 2 5 3 81
Európska únia 166 113 66 48 45 30 20 16 14 518

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1984 - 1989
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament