Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1984.-1989.
Aizejošais parlaments

Valsts Vietu skaits
Apvienotā Karaliste
Apvienotā Karaliste:

33

Apvienotā Karaliste:

45

Apvienotā Karaliste:

1

Apvienotā Karaliste:

1

Apvienotā Karaliste:

1

81
Beļģija
Beļģija:

8

Beļģija:

6

Beļģija:

5

Beļģija:

4

Beļģija:

1

24
Dānija
Dānija:

3

Dānija:

1

Dānija:

4

Dānija:

2

Dānija:

2

Dānija:

4

16
Francija
Francija:

20

Francija:

8

Francija:

10

Francija:

13

Francija:

20

Francija:

9

Francija:

1

81
Grieķija
Grieķija:

10

Grieķija:

8

Grieķija:

4

Grieķija:

1

Grieķija:

1

24
Īrija
Īrija:

6

Īrija:

1

Īrija:

8

15
Itālija
Itālija:

12

Itālija:

27

Itālija:

26

Itālija:

6

Itālija:

2

Itālija:

5

Itālija:

3

81
Luksemburga
Luksemburga:

2

Luksemburga:

3

Luksemburga:

1

6
Nīderlande
Nīderlande:

9

Nīderlande:

8

Nīderlande:

5

Nīderlande:

2

Nīderlande:

1

25
Portugāle
Portugāle:

7

Portugāle:

4

Portugāle:

3

Portugāle:

10

24
Spānija
Spānija:

29

Spānija:

1

Spānija:

17

Spānija:

3

Spānija:

2

Spānija:

1

Spānija:

7

60
Vācija
Vācija:

33

Vācija:

41

Vācija:

7

81
Eiropas Savienība
Eiropas Savienība:

166

Eiropas Savienība:

113

Eiropas Savienība:

66

Eiropas Savienība:

48

Eiropas Savienība:

45

Eiropas Savienība:

30

Eiropas Savienība:

20

Eiropas Savienība:

16

Eiropas Savienība:

14

518
Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts
S
PPE
ED
COM
L
RDE
ARC
DR
NI
Vietas kopā
Apvienotā Karaliste UK 33 45 1 1 1 81
Beļģija BE 8 6 5 4 1 24
Dānija DK 3 1 4 2 2 4 16
Francija FR 20 8 10 13 20 9 1 81
Grieķija EL 10 8 4 1 1 24
Īrija IE 6 1 8 15
Itālija IT 12 27 26 6 2 5 3 81
Luksemburga LU 2 3 1 6
Nīderlande NL 9 8 5 2 1 25
Portugāle PT 7 4 3 10 24
Spānija ES 29 1 17 3 2 1 7 60
Vācija DE 33 41 7 81
Eiropas Savienība ES 166 113 66 48 45 30 20 16 14 518

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1984.-1989.
Aizejošais parlaments

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā

Avots: Eiropas Parlaments