Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1984. – 1989.
Parlament na odlasku

Država Broj mandata
Belgija
Belgija:

8

Belgija:

6

Belgija:

5

Belgija:

4

Belgija:

1

24
Danska
Danska:

3

Danska:

1

Danska:

4

Danska:

2

Danska:

2

Danska:

4

16
Francuska
Francuska:

20

Francuska:

8

Francuska:

10

Francuska:

13

Francuska:

20

Francuska:

9

Francuska:

1

81
Grčka
Grčka:

10

Grčka:

8

Grčka:

4

Grčka:

1

Grčka:

1

24
Irska
Irska:

6

Irska:

1

Irska:

8

15
Italija
Italija:

12

Italija:

27

Italija:

26

Italija:

6

Italija:

2

Italija:

5

Italija:

3

81
Luksemburg
Luksemburg:

2

Luksemburg:

3

Luksemburg:

1

6
Nizozemska
Nizozemska:

9

Nizozemska:

8

Nizozemska:

5

Nizozemska:

2

Nizozemska:

1

25
Njemačka
Njemačka:

33

Njemačka:

41

Njemačka:

7

81
Portugal
Portugal:

7

Portugal:

4

Portugal:

3

Portugal:

10

24
Španjolska
Španjolska:

29

Španjolska:

1

Španjolska:

17

Španjolska:

3

Španjolska:

2

Španjolska:

1

Španjolska:

7

60
Ujedinjena Kraljevina
Ujedinjena Kraljevina:

33

Ujedinjena Kraljevina:

45

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

1

81
Europska unija
Europska unija:

166

Europska unija:

113

Europska unija:

66

Europska unija:

48

Europska unija:

45

Europska unija:

30

Europska unija:

20

Europska unija:

16

Europska unija:

14

518
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država
S
PPE
ED
COM
L
RDE
ARC
DR
NI
Ukupno mandata
Belgija BE 8 6 5 4 1 24
Danska DK 3 1 4 2 2 4 16
Francuska FR 20 8 10 13 20 9 1 81
Grčka EL 10 8 4 1 1 24
Irska IE 6 1 8 15
Italija IT 12 27 26 6 2 5 3 81
Luksemburg LU 2 3 1 6
Nizozemska NL 9 8 5 2 1 25
Njemačka DE 33 41 7 81
Portugal PT 7 4 3 10 24
Španjolska ES 29 1 17 3 2 1 7 60
Ujedinjena Kraljevina UK 33 45 1 1 1 81
Europska unija EU 166 113 66 48 45 30 20 16 14 518

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1984. – 1989.
Parlament na odlasku

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata

Izvor: Europski parlament