Platser per politisk grupp och land - 1979-1984
Konstituerande sammanträde

Land Antal platser
Belgien
Belgien:

7

Belgien:

10

Belgien:

4

Belgien:

1

Belgien:

2

24
Danmark
Danmark:

4

Danmark:

2

Danmark:

1

Danmark:

3

Danmark:

1

Danmark:

4

Danmark:

1

16
Frankrike
Frankrike:

21

Frankrike:

9

Frankrike:

19

Frankrike:

17

Frankrike:

15

81
Irland
Irland:

4

Irland:

4

Irland:

1

Irland:

5

Irland:

1

15
Italien
Italien:

13

Italien:

30

Italien:

24

Italien:

5

Italien:

5

Italien:

4

81
Luxemburg
Luxemburg:

1

Luxemburg:

3

Luxemburg:

2

6
Nederländerna
Nederländerna:

9

Nederländerna:

10

Nederländerna:

4

Nederländerna:

2

25
Storbritannien
Storbritannien:

18

Storbritannien:

61

Storbritannien:

1

Storbritannien:

1

81
Tyskland
Tyskland:

35

Tyskland:

42

Tyskland:

4

81
Europeiska unionen
Europeiska unionen:

112

Europeiska unionen:

108

Europeiska unionen:

63

Europeiska unionen:

44

Europeiska unionen:

40

Europeiska unionen:

22

Europeiska unionen:

11

Europeiska unionen:

10

410
Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet per land
Land
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
NI
Totalt antal platser
Belgien BE 7 10 4 1 2 24
Danmark DK 4 2 1 3 1 4 1 16
Frankrike FR 21 9 19 17 15 81
Irland IE 4 4 1 5 1 15
Italien IT 13 30 24 5 5 4 81
Luxemburg LU 1 3 2 6
Nederländerna NL 9 10 4 2 25
Storbritannien UK 18 61 1 1 81
Tyskland DE 35 42 4 81
Europeiska unionen EU 112 108 63 44 40 22 11 10 410

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp och land - 1979-1984
Konstituerande sammanträde

Fördelning av vald politisk grupp i Europaparlamentet per land
Land Totalt antal platser

Källa: Europaparlamentet