Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1979.-1984.
Konstitutīvā sesija

Valsts Vietu skaits
Apvienotā Karaliste
Apvienotā Karaliste:

18

Apvienotā Karaliste:

61

Apvienotā Karaliste:

1

Apvienotā Karaliste:

1

81
Beļģija
Beļģija:

7

Beļģija:

10

Beļģija:

4

Beļģija:

1

Beļģija:

2

24
Dānija
Dānija:

4

Dānija:

2

Dānija:

1

Dānija:

3

Dānija:

1

Dānija:

4

Dānija:

1

16
Francija
Francija:

21

Francija:

9

Francija:

19

Francija:

17

Francija:

15

81
Īrija
Īrija:

4

Īrija:

4

Īrija:

1

Īrija:

5

Īrija:

1

15
Itālija
Itālija:

13

Itālija:

30

Itālija:

24

Itālija:

5

Itālija:

5

Itālija:

4

81
Luksemburga
Luksemburga:

1

Luksemburga:

3

Luksemburga:

2

6
Nīderlande
Nīderlande:

9

Nīderlande:

10

Nīderlande:

4

Nīderlande:

2

25
Vācija
Vācija:

35

Vācija:

42

Vācija:

4

81
Eiropas Savienība
Eiropas Savienība:

112

Eiropas Savienība:

108

Eiropas Savienība:

63

Eiropas Savienība:

44

Eiropas Savienība:

40

Eiropas Savienība:

22

Eiropas Savienība:

11

Eiropas Savienība:

10

410
Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
NI
Vietas kopā
Apvienotā Karaliste UK 18 61 1 1 81
Beļģija BE 7 10 4 1 2 24
Dānija DK 4 2 1 3 1 4 1 16
Francija FR 21 9 19 17 15 81
Īrija IE 4 4 1 5 1 15
Itālija IT 13 30 24 5 5 4 81
Luksemburga LU 1 3 2 6
Nīderlande NL 9 10 4 2 25
Vācija DE 35 42 4 81
Eiropas Savienība ES 112 108 63 44 40 22 11 10 410

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1979.-1984.
Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā

Avots: Eiropas Parlaments