Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1979 - 1984
Ustanovujúca schôdza

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

7

Belgicko:

10

Belgicko:

4

Belgicko:

1

Belgicko:

2

24
Dánsko
Dánsko:

4

Dánsko:

2

Dánsko:

1

Dánsko:

3

Dánsko:

1

Dánsko:

4

Dánsko:

1

16
Francúzsko
Francúzsko:

21

Francúzsko:

9

Francúzsko:

19

Francúzsko:

17

Francúzsko:

15

81
Holandsko
Holandsko:

9

Holandsko:

10

Holandsko:

4

Holandsko:

2

25
Írsko
Írsko:

4

Írsko:

4

Írsko:

1

Írsko:

5

Írsko:

1

15
Luxembursko
Luxembursko:

1

Luxembursko:

3

Luxembursko:

2

6
Nemecko
Nemecko:

35

Nemecko:

42

Nemecko:

4

81
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo:

18

Spojené kráľovstvo:

61

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

1

81
Taliansko
Taliansko:

13

Taliansko:

30

Taliansko:

24

Taliansko:

5

Taliansko:

5

Taliansko:

4

81
Európska únia
Európska únia:

112

Európska únia:

108

Európska únia:

63

Európska únia:

44

Európska únia:

40

Európska únia:

22

Európska únia:

11

Európska únia:

10

410
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 7 10 4 1 2 24
Dánsko DK 4 2 1 3 1 4 1 16
Francúzsko FR 21 9 19 17 15 81
Holandsko NL 9 10 4 2 25
Írsko IE 4 4 1 5 1 15
Luxembursko LU 1 3 2 6
Nemecko DE 35 42 4 81
Spojené kráľovstvo UK 18 61 1 1 81
Taliansko IT 13 30 24 5 5 4 81
Európska únia 112 108 63 44 40 22 11 10 410

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1979 - 1984
Ustanovujúca schôdza

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament