Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1979-1984
Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Χώρα Αριθμός εδρών
Βέλγιο
Βέλγιο:

7

Βέλγιο:

10

Βέλγιο:

4

Βέλγιο:

1

Βέλγιο:

2

24
Γαλλία
Γαλλία:

21

Γαλλία:

9

Γαλλία:

19

Γαλλία:

17

Γαλλία:

15

81
Γερμανία
Γερμανία:

35

Γερμανία:

42

Γερμανία:

4

81
Δανία
Δανία:

4

Δανία:

2

Δανία:

1

Δανία:

3

Δανία:

1

Δανία:

4

Δανία:

1

16
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο:

18

Ηνωμένο Βασίλειο:

61

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

81
Ιρλανδία
Ιρλανδία:

4

Ιρλανδία:

4

Ιρλανδία:

1

Ιρλανδία:

5

Ιρλανδία:

1

15
Ιταλία
Ιταλία:

13

Ιταλία:

30

Ιταλία:

24

Ιταλία:

5

Ιταλία:

5

Ιταλία:

4

81
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο:

1

Λουξεμβούργο:

3

Λουξεμβούργο:

2

6
Ολλανδία
Ολλανδία:

9

Ολλανδία:

10

Ολλανδία:

4

Ολλανδία:

2

25
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση:

112

Ευρωπαϊκή Ένωση:

108

Ευρωπαϊκή Ένωση:

63

Ευρωπαϊκή Ένωση:

44

Ευρωπαϊκή Ένωση:

40

Ευρωπαϊκή Ένωση:

22

Ευρωπαϊκή Ένωση:

11

Ευρωπαϊκή Ένωση:

10

410
Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
NI
Σύνολο εδρών
Βέλγιο BE 7 10 4 1 2 24
Γαλλία FR 21 9 19 17 15 81
Γερμανία DE 35 42 4 81
Δανία DK 4 2 1 3 1 4 1 16
Ηνωμένο Βασίλειο UK 18 61 1 1 81
Ιρλανδία IE 4 4 1 5 1 15
Ιταλία IT 13 30 24 5 5 4 81
Λουξεμβούργο LU 1 3 2 6
Ολλανδία NL 9 10 4 2 25
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ 112 108 63 44 40 22 11 10 410

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1979-1984
Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο