Места по политически групи и държави - 1979-1984 r.
Учредително заседание

Държава Брой места
Белгия
Белгия:

7

Белгия:

10

Белгия:

4

Белгия:

1

Белгия:

2

24
Германия
Германия:

35

Германия:

42

Германия:

4

81
Дания
Дания:

4

Дания:

2

Дания:

1

Дания:

3

Дания:

1

Дания:

4

Дания:

1

16
Ирландия
Ирландия:

4

Ирландия:

4

Ирландия:

1

Ирландия:

5

Ирландия:

1

15
Италия
Италия:

13

Италия:

30

Италия:

24

Италия:

5

Италия:

5

Италия:

4

81
Люксембург
Люксембург:

1

Люксембург:

3

Люксембург:

2

6
Нидерландия
Нидерландия:

9

Нидерландия:

10

Нидерландия:

4

Нидерландия:

2

25
Обединено кралство
Обединено кралство:

18

Обединено кралство:

61

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

1

81
Франция
Франция:

21

Франция:

9

Франция:

19

Франция:

17

Франция:

15

81
Европейски съюз
Европейски съюз:

112

Европейски съюз:

108

Европейски съюз:

63

Европейски съюз:

44

Европейски съюз:

40

Европейски съюз:

22

Европейски съюз:

11

Европейски съюз:

10

410
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
НЧ
Общо места
Белгия BE 7 10 4 1 2 24
Германия DE 35 42 4 81
Дания DK 4 2 1 3 1 4 1 16
Ирландия IE 4 4 1 5 1 15
Италия IT 13 30 24 5 5 4 81
Люксембург LU 1 3 2 6
Нидерландия NL 9 10 4 2 25
Обединено кралство UK 18 61 1 1 81
Франция FR 21 9 19 17 15 81
Европейски съюз ЕС 112 108 63 44 40 22 11 10 410

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 1979-1984 r.
Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент