Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1984-1989
Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Διάγραμμα

Σύνολο εδρών:

Έδρες
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
S - Σοσιαλιστική Ομάδα
166 32,05%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
113 21,81%
ED - Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών
66 12,74%
COM - Κομμουνιστική ομάδα και Προσκείμενοι
48 9,27%
L - Φιλελεύθερη και Δημοκρατική Ομάδα
45 8,69%
RDE - Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών
30 5,79%
ARC - Ομάδα 'Ουράνιο Τόξο': Ομοσπονδία του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Πράσινων και Εναλλακτικών, του Agalev-Ecolo, του Λαΐκού Κινήματος Δανίας ενάντια στη Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίαςμ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
20 3,86%
DR - Ομάδα των Κομμάτων της Ευρωπαϊκής Δεξιάς
16 3,09%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
14 2,70%
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
S - Σοσιαλιστική Ομάδα
166 32,05%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
113 21,81%
ED - Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών
66 12,74%
COM - Κομμουνιστική ομάδα και Προσκείμενοι
48 9,27%
L - Φιλελεύθερη και Δημοκρατική Ομάδα
45 8,69%
RDE - Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών
30 5,79%
ARC - Ομάδα 'Ουράνιο Τόξο': Ομοσπονδία του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Πράσινων και Εναλλακτικών, του Agalev-Ecolo, του Λαΐκού Κινήματος Δανίας ενάντια στη Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίαςμ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
20 3,86%
DR - Ομάδα των Κομμάτων της Ευρωπαϊκής Δεξιάς
16 3,09%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
14 2,70%

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο