Europaparlamentet 1984-1989
Konstituerande sammanträde

Diagram

Totalt antal platser:

Platser
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
S - Socialistgruppen
130 29,95 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
110 25,35 %
ED - Gruppen Europeiska demokrater
50 11,52 %
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
41 9,45 %
L - Liberala och demokratiska gruppen
31 7,14 %
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
29 6,68 %
ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
20 4,61 %
DR - Gruppen Europeiska högern
16 3,69 %
NI - Grupplösa
7 1,61 %
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser Procent av platserna
S - Socialistgruppen
130 29,95 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
110 25,35 %
ED - Gruppen Europeiska demokrater
50 11,52 %
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
41 9,45 %
L - Liberala och demokratiska gruppen
31 7,14 %
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
29 6,68 %
ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
20 4,61 %
DR - Gruppen Europeiska högern
16 3,69 %
NI - Grupplösa
7 1,61 %

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Källa: Europaparlamentet