Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1984-1989
Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Διάγραμμα

Σύνολο εδρών:

Έδρες
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
S - Σοσιαλιστική Ομάδα
130 29,95%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
110 25,35%
ED - Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών
50 11,52%
COM - Κομμουνιστική ομάδα και Προσκείμενοι
41 9,45%
L - Φιλελεύθερη και Δημοκρατική Ομάδα
31 7,14%
RDE - Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών
29 6,68%
ARC - Ομάδα 'Ουράνιο Τόξο': Ομοσπονδία του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Πράσινων και Εναλλακτικών, του Agalev-Ecolo, του Λαΐκού Κινήματος Δανίας ενάντια στη Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίαςμ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
20 4,61%
DR - Ομάδα των Κομμάτων της Ευρωπαϊκής Δεξιάς
16 3,69%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
7 1,61%
Πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αριθμός εδρών % εδρών
S - Σοσιαλιστική Ομάδα
130 29,95%
PPE - Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)
110 25,35%
ED - Ομάδα των Ευρωπαίων Δημοκρατών
50 11,52%
COM - Κομμουνιστική ομάδα και Προσκείμενοι
41 9,45%
L - Φιλελεύθερη και Δημοκρατική Ομάδα
31 7,14%
RDE - Ομάδα Συνασπισμού των Ευρωπαίων Δημοκρατών
29 6,68%
ARC - Ομάδα 'Ουράνιο Τόξο': Ομοσπονδία του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Πράσινων και Εναλλακτικών, του Agalev-Ecolo, του Λαΐκού Κινήματος Δανίας ενάντια στη Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίαςμ στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
20 4,61%
DR - Ομάδα των Κομμάτων της Ευρωπαϊκής Δεξιάς
16 3,69%
NI - Μη Εγγεγραμμένοι
7 1,61%

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο