Места по политически групи и държави - 2014-2019 r.
Парламент в края на мандата

Държава Брой места
Австрия
Австрия:

5

Австрия:

5

Австрия:

1

Австрия:

3

Австрия:

4

18
Белгия
Белгия:

4

Белгия:

4

Белгия:

4

Белгия:

6

Белгия:

2

Белгия:

1

21
България
България:

7

България:

4

България:

2

България:

4

17
Германия
Германия:

34

Германия:

27

Германия:

6

Германия:

4

Германия:

8

Германия:

13

Германия:

1

Германия:

1

Германия:

2

96
Гърция
Гърция:

5

Гърция:

4

Гърция:

1

Гърция:

6

Гърция:

5

21
Дания
Дания:

1

Дания:

3

Дания:

3

Дания:

3

Дания:

1

Дания:

1

Дания:

1

13
Естония
Естония:

1

Естония:

1

Естония:

3

Естония:

1

6
Ирландия
Ирландия:

4

Ирландия:

1

Ирландия:

1

Ирландия:

1

Ирландия:

4

11
Испания
Испания:

17

Испания:

14

Испания:

8

Испания:

10

Испания:

5

54
Италия
Италия:

12

Италия:

31

Италия:

5

Италия:

1

Италия:

3

Италия:

1

Италия:

14

Италия:

6

73
Кипър
Кипър:

1

Кипър:

2

Кипър:

1

Кипър:

2

6
Латвия
Латвия:

4

Латвия:

1

Латвия:

1

Латвия:

1

Латвия:

1

8
Литва
Литва:

3

Литва:

2

Литва:

1

Литва:

3

Литва:

1

Литва:

1

11
Люксембург
Люксембург:

3

Люксембург:

1

Люксембург:

1

Люксембург:

1

6
Малта
Малта:

3

Малта:

3

6
Нидерландия
Нидерландия:

5

Нидерландия:

3

Нидерландия:

2

Нидерландия:

7

Нидерландия:

3

Нидерландия:

2

Нидерландия:

4

26
Обединено кралство
Обединено кралство:

2

Обединено кралство:

18

Обединено кралство:

19

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

6

Обединено кралство:

18

Обединено кралство:

3

Обединено кралство:

3

71
Полша
Полша:

22

Полша:

5

Полша:

19

Полша:

1

Полша:

2

Полша:

2

51
Португалия
Португалия:

8

Португалия:

8

Португалия:

1

Португалия:

4

21
Румъния
Румъния:

13

Румъния:

13

Румъния:

2

Румъния:

3

Румъния:

1

32
Словакия
Словакия:

6

Словакия:

4

Словакия:

3

13
Словения
Словения:

5

Словения:

1

Словения:

1

Словения:

1

8
Унгария
Унгария:

12

Унгария:

4

Унгария:

2

Унгария:

3

21
Финландия
Финландия:

3

Финландия:

2

Финландия:

2

Финландия:

4

Финландия:

1

Финландия:

1

13
Франция
Франция:

20

Франция:

12

Франция:

7

Франция:

5

Франция:

6

Франция:

6

Франция:

15

Франция:

3

74
Хърватия
Хърватия:

5

Хърватия:

2

Хърватия:

1

Хърватия:

2

Хърватия:

1

11
Чехия
Чехия:

7

Чехия:

4

Чехия:

2

Чехия:

4

Чехия:

3

Чехия:

1

21
Швеция
Швеция:

4

Швеция:

6

Швеция:

2

Швеция:

3

Швеция:

1

Швеция:

4

20
Европейски съюз
Европейски съюз:

216

Европейски съюз:

185

Европейски съюз:

77

Европейски съюз:

69

Европейски съюз:

52

Европейски съюз:

52

Европейски съюз:

42

Европейски съюз:

36

Европейски съюз:

20

749
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
ЕНП
S&D
ЕКР
АЛДЕ
ЕОЛ/СЗЛ
Зелените/ECA
ЕСПД
ЕНС
НЧ
Общо места
Австрия AT 5 5 1 3 4 18
Белгия BE 4 4 4 6 2 1 21
България BG 7 4 2 4 17
Германия DE 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96
Гърция EL 5 4 1 6 5 21
Дания DK 1 3 3 3 1 1 1 13
Естония EE 1 1 3 1 6
Ирландия IE 4 1 1 1 4 11
Испания ES 17 14 8 10 5 54
Италия IT 12 31 5 1 3 1 14 6 73
Кипър CY 1 2 1 2 6
Латвия LV 4 1 1 1 1 8
Литва LT 3 2 1 3 1 1 11
Люксембург LU 3 1 1 1 6
Малта MT 3 3 6
Нидерландия NL 5 3 2 7 3 2 4 26
Обединено кралство UK 2 18 19 1 1 6 18 3 3 71
Полша PL 22 5 19 1 2 2 51
Португалия PT 8 8 1 4 21
Румъния RO 13 13 2 3 1 32
Словакия SK 6 4 3 13
Словения SI 5 1 1 1 8
Унгария HU 12 4 2 3 21
Финландия FI 3 2 2 4 1 1 13
Франция FR 20 12 7 5 6 6 15 3 74
Хърватия HR 5 2 1 2 1 11
Чехия CZ 7 4 2 4 3 1 21
Швеция SE 4 6 2 3 1 4 20
Европейски съюз ЕС 216 185 77 69 52 52 42 36 20 749

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 2014-2019 r.
Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент