Mandaty według grupy politycznej i kraju - 2014-2019
Ustępujący Parlament

Kraj Liczba mandatów
Austria
Austria:

5

Austria:

5

Austria:

1

Austria:

3

Austria:

4

18
Belgia
Belgia:

4

Belgia:

4

Belgia:

4

Belgia:

6

Belgia:

2

Belgia:

1

21
Bułgaria
Bułgaria:

7

Bułgaria:

4

Bułgaria:

2

Bułgaria:

4

17
Chorwacja
Chorwacja:

5

Chorwacja:

2

Chorwacja:

1

Chorwacja:

2

Chorwacja:

1

11
Cypr
Cypr:

1

Cypr:

2

Cypr:

1

Cypr:

2

6
Czechy
Czechy:

7

Czechy:

4

Czechy:

2

Czechy:

4

Czechy:

3

Czechy:

1

21
Dania
Dania:

1

Dania:

3

Dania:

3

Dania:

3

Dania:

1

Dania:

1

Dania:

1

13
Estonia
Estonia:

1

Estonia:

1

Estonia:

3

Estonia:

1

6
Finlandia
Finlandia:

3

Finlandia:

2

Finlandia:

2

Finlandia:

4

Finlandia:

1

Finlandia:

1

13
Francja
Francja:

20

Francja:

12

Francja:

7

Francja:

5

Francja:

6

Francja:

6

Francja:

15

Francja:

3

74
Grecja
Grecja:

5

Grecja:

4

Grecja:

1

Grecja:

6

Grecja:

5

21
Hiszpania
Hiszpania:

17

Hiszpania:

14

Hiszpania:

8

Hiszpania:

10

Hiszpania:

5

54
Holandia
Holandia:

5

Holandia:

3

Holandia:

2

Holandia:

7

Holandia:

3

Holandia:

2

Holandia:

4

26
Irlandia
Irlandia:

4

Irlandia:

1

Irlandia:

1

Irlandia:

1

Irlandia:

4

11
Litwa
Litwa:

3

Litwa:

2

Litwa:

1

Litwa:

3

Litwa:

1

Litwa:

1

11
Luksemburg
Luksemburg:

3

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

6
Łotwa
Łotwa:

4

Łotwa:

1

Łotwa:

1

Łotwa:

1

Łotwa:

1

8
Malta
Malta:

3

Malta:

3

6
Niemcy
Niemcy:

34

Niemcy:

27

Niemcy:

6

Niemcy:

4

Niemcy:

8

Niemcy:

13

Niemcy:

1

Niemcy:

1

Niemcy:

2

96
Polska
Polska:

22

Polska:

5

Polska:

19

Polska:

1

Polska:

2

Polska:

2

51
Portugalia
Portugalia:

8

Portugalia:

8

Portugalia:

1

Portugalia:

4

21
Rumunia
Rumunia:

13

Rumunia:

13

Rumunia:

2

Rumunia:

3

Rumunia:

1

32
Słowacja
Słowacja:

6

Słowacja:

4

Słowacja:

3

13
Słowenia
Słowenia:

5

Słowenia:

1

Słowenia:

1

Słowenia:

1

8
Szwecja
Szwecja:

4

Szwecja:

6

Szwecja:

2

Szwecja:

3

Szwecja:

1

Szwecja:

4

20
Węgry
Węgry:

12

Węgry:

4

Węgry:

2

Węgry:

3

21
Wielka Brytania
Wielka Brytania:

2

Wielka Brytania:

18

Wielka Brytania:

19

Wielka Brytania:

1

Wielka Brytania:

1

Wielka Brytania:

6

Wielka Brytania:

18

Wielka Brytania:

3

Wielka Brytania:

3

71
Włochy
Włochy:

12

Włochy:

31

Włochy:

5

Włochy:

1

Włochy:

3

Włochy:

1

Włochy:

14

Włochy:

6

73
Unia Europejska
Unia Europejska:

216

Unia Europejska:

185

Unia Europejska:

77

Unia Europejska:

69

Unia Europejska:

52

Unia Europejska:

52

Unia Europejska:

42

Unia Europejska:

36

Unia Europejska:

20

749
Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj
EPL
S&D
EKR
ALDE
GUE/NGL
Zieloni/WSE
EFDD
ENW
NI
Łączna liczba mandatów
Austria AT 5 5 1 3 4 18
Belgia BE 4 4 4 6 2 1 21
Bułgaria BG 7 4 2 4 17
Chorwacja HR 5 2 1 2 1 11
Cypr CY 1 2 1 2 6
Czechy CZ 7 4 2 4 3 1 21
Dania DK 1 3 3 3 1 1 1 13
Estonia EE 1 1 3 1 6
Finlandia FI 3 2 2 4 1 1 13
Francja FR 20 12 7 5 6 6 15 3 74
Grecja EL 5 4 1 6 5 21
Hiszpania ES 17 14 8 10 5 54
Holandia NL 5 3 2 7 3 2 4 26
Irlandia IE 4 1 1 1 4 11
Litwa LT 3 2 1 3 1 1 11
Luksemburg LU 3 1 1 1 6
Łotwa LV 4 1 1 1 1 8
Malta MT 3 3 6
Niemcy DE 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96
Polska PL 22 5 19 1 2 2 51
Portugalia PT 8 8 1 4 21
Rumunia RO 13 13 2 3 1 32
Słowacja SK 6 4 3 13
Słowenia SI 5 1 1 1 8
Szwecja SE 4 6 2 3 1 4 20
Węgry HU 12 4 2 3 21
Wielka Brytania UK 2 18 19 1 1 6 18 3 3 71
Włochy IT 12 31 5 1 3 1 14 6 73
Unia Europejska UE 216 185 77 69 52 52 42 36 20 749

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grupy politycznej i kraju - 2014-2019
Ustępujący Parlament

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Łączna liczba mandatów

Źródło: Parlament Europejski