Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2014 - 2019
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

4

Belgicko:

4

Belgicko:

4

Belgicko:

6

Belgicko:

2

Belgicko:

1

21
Bulharsko
Bulharsko:

7

Bulharsko:

4

Bulharsko:

2

Bulharsko:

4

17
Cyprus
Cyprus:

1

Cyprus:

2

Cyprus:

1

Cyprus:

2

6
Česko
Česko:

7

Česko:

4

Česko:

2

Česko:

4

Česko:

3

Česko:

1

21
Dánsko
Dánsko:

1

Dánsko:

3

Dánsko:

3

Dánsko:

3

Dánsko:

1

Dánsko:

1

Dánsko:

1

13
Estónsko
Estónsko:

1

Estónsko:

1

Estónsko:

3

Estónsko:

1

6
Fínsko
Fínsko:

3

Fínsko:

2

Fínsko:

2

Fínsko:

4

Fínsko:

1

Fínsko:

1

13
Francúzsko
Francúzsko:

20

Francúzsko:

12

Francúzsko:

7

Francúzsko:

5

Francúzsko:

6

Francúzsko:

6

Francúzsko:

15

Francúzsko:

3

74
Grécko
Grécko:

5

Grécko:

4

Grécko:

1

Grécko:

6

Grécko:

5

21
Holandsko
Holandsko:

5

Holandsko:

3

Holandsko:

2

Holandsko:

7

Holandsko:

3

Holandsko:

2

Holandsko:

4

26
Chorvátsko
Chorvátsko:

5

Chorvátsko:

2

Chorvátsko:

1

Chorvátsko:

2

Chorvátsko:

1

11
Írsko
Írsko:

4

Írsko:

1

Írsko:

1

Írsko:

1

Írsko:

4

11
Litva
Litva:

3

Litva:

2

Litva:

1

Litva:

3

Litva:

1

Litva:

1

11
Lotyšsko
Lotyšsko:

4

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

1

8
Luxembursko
Luxembursko:

3

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

6
Maďarsko
Maďarsko:

12

Maďarsko:

4

Maďarsko:

2

Maďarsko:

3

21
Malta
Malta:

3

Malta:

3

6
Nemecko
Nemecko:

34

Nemecko:

27

Nemecko:

6

Nemecko:

4

Nemecko:

8

Nemecko:

13

Nemecko:

1

Nemecko:

1

Nemecko:

2

96
Poľsko
Poľsko:

22

Poľsko:

5

Poľsko:

19

Poľsko:

1

Poľsko:

2

Poľsko:

2

51
Portugalsko
Portugalsko:

8

Portugalsko:

8

Portugalsko:

1

Portugalsko:

4

21
Rakúsko
Rakúsko:

5

Rakúsko:

5

Rakúsko:

1

Rakúsko:

3

Rakúsko:

4

18
Rumunsko
Rumunsko:

13

Rumunsko:

13

Rumunsko:

2

Rumunsko:

3

Rumunsko:

1

32
Slovensko
Slovensko:

6

Slovensko:

4

Slovensko:

3

13
Slovinsko
Slovinsko:

5

Slovinsko:

1

Slovinsko:

1

Slovinsko:

1

8
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo:

2

Spojené kráľovstvo:

18

Spojené kráľovstvo:

19

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

6

Spojené kráľovstvo:

18

Spojené kráľovstvo:

3

Spojené kráľovstvo:

3

71
Španielsko
Španielsko:

17

Španielsko:

14

Španielsko:

8

Španielsko:

10

Španielsko:

5

54
Švédsko
Švédsko:

4

Švédsko:

6

Švédsko:

2

Švédsko:

3

Švédsko:

1

Švédsko:

4

20
Taliansko
Taliansko:

12

Taliansko:

31

Taliansko:

5

Taliansko:

1

Taliansko:

3

Taliansko:

1

Taliansko:

14

Taliansko:

6

73
Európska únia
Európska únia:

216

Európska únia:

185

Európska únia:

77

Európska únia:

69

Európska únia:

52

Európska únia:

52

Európska únia:

42

Európska únia:

36

Európska únia:

20

749
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
EĽS
S&D
EKR
ALDE
GUE/NGL
Zelení/ESA
EFDD
ENS
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 4 4 4 6 2 1 21
Bulharsko BG 7 4 2 4 17
Cyprus CY 1 2 1 2 6
Česko CZ 7 4 2 4 3 1 21
Dánsko DK 1 3 3 3 1 1 1 13
Estónsko EE 1 1 3 1 6
Fínsko FI 3 2 2 4 1 1 13
Francúzsko FR 20 12 7 5 6 6 15 3 74
Grécko EL 5 4 1 6 5 21
Holandsko NL 5 3 2 7 3 2 4 26
Chorvátsko HR 5 2 1 2 1 11
Írsko IE 4 1 1 1 4 11
Litva LT 3 2 1 3 1 1 11
Lotyšsko LV 4 1 1 1 1 8
Luxembursko LU 3 1 1 1 6
Maďarsko HU 12 4 2 3 21
Malta MT 3 3 6
Nemecko DE 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96
Poľsko PL 22 5 19 1 2 2 51
Portugalsko PT 8 8 1 4 21
Rakúsko AT 5 5 1 3 4 18
Rumunsko RO 13 13 2 3 1 32
Slovensko SK 6 4 3 13
Slovinsko SI 5 1 1 1 8
Spojené kráľovstvo UK 2 18 19 1 1 6 18 3 3 71
Španielsko ES 17 14 8 10 5 54
Švédsko SE 4 6 2 3 1 4 20
Taliansko IT 12 31 5 1 3 1 14 6 73
Európska únia 216 185 77 69 52 52 42 36 20 749

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2014 - 2019
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament