Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 2014. – 2019.
Parlament na odlasku

Država Broj mandata
Austrija
Austrija:

5

Austrija:

5

Austrija:

1

Austrija:

3

Austrija:

4

18
Belgija
Belgija:

4

Belgija:

4

Belgija:

4

Belgija:

6

Belgija:

2

Belgija:

1

21
Bugarska
Bugarska:

7

Bugarska:

4

Bugarska:

2

Bugarska:

4

17
Cipar
Cipar:

1

Cipar:

2

Cipar:

1

Cipar:

2

6
Češka
Češka:

7

Češka:

4

Češka:

2

Češka:

4

Češka:

3

Češka:

1

21
Danska
Danska:

1

Danska:

3

Danska:

3

Danska:

3

Danska:

1

Danska:

1

Danska:

1

13
Estonija
Estonija:

1

Estonija:

1

Estonija:

3

Estonija:

1

6
Finska
Finska:

3

Finska:

2

Finska:

2

Finska:

4

Finska:

1

Finska:

1

13
Francuska
Francuska:

20

Francuska:

12

Francuska:

7

Francuska:

5

Francuska:

6

Francuska:

6

Francuska:

15

Francuska:

3

74
Grčka
Grčka:

5

Grčka:

4

Grčka:

1

Grčka:

6

Grčka:

5

21
Hrvatska
Hrvatska:

5

Hrvatska:

2

Hrvatska:

1

Hrvatska:

2

Hrvatska:

1

11
Irska
Irska:

4

Irska:

1

Irska:

1

Irska:

1

Irska:

4

11
Italija
Italija:

12

Italija:

31

Italija:

5

Italija:

1

Italija:

3

Italija:

1

Italija:

14

Italija:

6

73
Latvija
Latvija:

4

Latvija:

1

Latvija:

1

Latvija:

1

Latvija:

1

8
Litva
Litva:

3

Litva:

2

Litva:

1

Litva:

3

Litva:

1

Litva:

1

11
Luksemburg
Luksemburg:

3

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

6
Mađarska
Mađarska:

12

Mađarska:

4

Mađarska:

2

Mađarska:

3

21
Malta
Malta:

3

Malta:

3

6
Nizozemska
Nizozemska:

5

Nizozemska:

3

Nizozemska:

2

Nizozemska:

7

Nizozemska:

3

Nizozemska:

2

Nizozemska:

4

26
Njemačka
Njemačka:

34

Njemačka:

27

Njemačka:

6

Njemačka:

4

Njemačka:

8

Njemačka:

13

Njemačka:

1

Njemačka:

1

Njemačka:

2

96
Poljska
Poljska:

22

Poljska:

5

Poljska:

19

Poljska:

1

Poljska:

2

Poljska:

2

51
Portugal
Portugal:

8

Portugal:

8

Portugal:

1

Portugal:

4

21
Rumunjska
Rumunjska:

13

Rumunjska:

13

Rumunjska:

2

Rumunjska:

3

Rumunjska:

1

32
Slovačka
Slovačka:

6

Slovačka:

4

Slovačka:

3

13
Slovenija
Slovenija:

5

Slovenija:

1

Slovenija:

1

Slovenija:

1

8
Španjolska
Španjolska:

17

Španjolska:

14

Španjolska:

8

Španjolska:

10

Španjolska:

5

54
Švedska
Švedska:

4

Švedska:

6

Švedska:

2

Švedska:

3

Švedska:

1

Švedska:

4

20
Ujedinjena Kraljevina
Ujedinjena Kraljevina:

2

Ujedinjena Kraljevina:

18

Ujedinjena Kraljevina:

19

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

6

Ujedinjena Kraljevina:

18

Ujedinjena Kraljevina:

3

Ujedinjena Kraljevina:

3

71
Europska unija
Europska unija:

216

Europska unija:

185

Europska unija:

77

Europska unija:

69

Europska unija:

52

Europska unija:

52

Europska unija:

42

Europska unija:

36

Europska unija:

20

749
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država
EPP
S&D
ECR
ALDE
GUE/NGL
Zeleni/ESS
EFDD
ENS
NI
Ukupno mandata
Austrija AT 5 5 1 3 4 18
Belgija BE 4 4 4 6 2 1 21
Bugarska BG 7 4 2 4 17
Cipar CY 1 2 1 2 6
Češka CZ 7 4 2 4 3 1 21
Danska DK 1 3 3 3 1 1 1 13
Estonija EE 1 1 3 1 6
Finska FI 3 2 2 4 1 1 13
Francuska FR 20 12 7 5 6 6 15 3 74
Grčka EL 5 4 1 6 5 21
Hrvatska HR 5 2 1 2 1 11
Irska IE 4 1 1 1 4 11
Italija IT 12 31 5 1 3 1 14 6 73
Latvija LV 4 1 1 1 1 8
Litva LT 3 2 1 3 1 1 11
Luksemburg LU 3 1 1 1 6
Mađarska HU 12 4 2 3 21
Malta MT 3 3 6
Nizozemska NL 5 3 2 7 3 2 4 26
Njemačka DE 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96
Poljska PL 22 5 19 1 2 2 51
Portugal PT 8 8 1 4 21
Rumunjska RO 13 13 2 3 1 32
Slovačka SK 6 4 3 13
Slovenija SI 5 1 1 1 8
Španjolska ES 17 14 8 10 5 54
Švedska SE 4 6 2 3 1 4 20
Ujedinjena Kraljevina UK 2 18 19 1 1 6 18 3 3 71
Europska unija EU 216 185 77 69 52 52 42 36 20 749

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 2014. – 2019.
Parlament na odlasku

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata

Izvor: Europski parlament