Mandaty według grupy politycznej i kraju - 2009-2014
Ustępujący parlament

Kraj Liczba mandatów
Austria
Austria:

6

Austria:

5

Austria:

2

Austria:

6

19
Belgia
Belgia:

4

Belgia:

4

Belgia:

5

Belgia:

4

Belgia:

1

Belgia:

1

Belgia:

1

20
Bułgaria
Bułgaria:

7

Bułgaria:

4

Bułgaria:

5

Bułgaria:

1

Bułgaria:

1

18
Chorwacja
Chorwacja:

5

Chorwacja:

5

Chorwacja:

1

Chorwacja:

1

12
Cypr
Cypr:

2

Cypr:

2

Cypr:

2

6
Czechy
Czechy:

2

Czechy:

7

Czechy:

9

Czechy:

4

22
Dania
Dania:

1

Dania:

5

Dania:

3

Dania:

1

Dania:

1

Dania:

1

Dania:

1

13
Estonia
Estonia:

1

Estonia:

1

Estonia:

3

Estonia:

1

6
Finlandia
Finlandia:

4

Finlandia:

2

Finlandia:

4

Finlandia:

2

Finlandia:

1

13
Francja
Francja:

30

Francja:

14

Francja:

6

Francja:

15

Francja:

5

Francja:

1

Francja:

3

74
Grecja
Grecja:

7

Grecja:

8

Grecja:

1

Grecja:

1

Grecja:

3

Grecja:

2

22
Hiszpania
Hiszpania:

25

Hiszpania:

23

Hiszpania:

2

Hiszpania:

2

Hiszpania:

1

Hiszpania:

1

54
Holandia
Holandia:

5

Holandia:

3

Holandia:

6

Holandia:

3

Holandia:

1

Holandia:

2

Holandia:

1

Holandia:

5

26
Irlandia
Irlandia:

4

Irlandia:

2

Irlandia:

4

Irlandia:

1

Irlandia:

1

12
Litwa
Litwa:

4

Litwa:

3

Litwa:

2

Litwa:

1

Litwa:

2

12
Luksemburg
Luksemburg:

3

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

6
Łotwa
Łotwa:

4

Łotwa:

1

Łotwa:

1

Łotwa:

1

Łotwa:

1

Łotwa:

1

9
Malta
Malta:

2

Malta:

4

6
Niemcy
Niemcy:

42

Niemcy:

23

Niemcy:

12

Niemcy:

14

Niemcy:

8

99
Polska
Polska:

28

Polska:

7

Polska:

12

Polska:

4

51
Portugalia
Portugalia:

10

Portugalia:

7

Portugalia:

1

Portugalia:

4

22
Rumunia
Rumunia:

14

Rumunia:

11

Rumunia:

5

Rumunia:

3

33
Słowacja
Słowacja:

6

Słowacja:

5

Słowacja:

1

Słowacja:

1

13
Słowenia
Słowenia:

4

Słowenia:

2

Słowenia:

2

8
Szwecja
Szwecja:

5

Szwecja:

6

Szwecja:

4

Szwecja:

4

Szwecja:

1

20
Węgry
Węgry:

14

Węgry:

4

Węgry:

1

Węgry:

3

22
Wielka Brytania
Wielka Brytania:

13

Wielka Brytania:

12

Wielka Brytania:

5

Wielka Brytania:

27

Wielka Brytania:

1

Wielka Brytania:

8

Wielka Brytania:

7

73
Włochy
Włochy:

34

Włochy:

23

Włochy:

4

Włochy:

2

Włochy:

8

Włochy:

2

73
Unia Europejska
Unia Europejska:

273

Unia Europejska:

195

Unia Europejska:

83

Unia Europejska:

57

Unia Europejska:

57

Unia Europejska:

35

Unia Europejska:

31

Unia Europejska:

33

764
Rozmieszczenie grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj
EPL
S&D
ALDE
Verts/ALE
EKR
GUE/NGL
EFD
NI
Łączna liczba mandatów
Austria AT 6 5 2 6 19
Belgia BE 4 4 5 4 1 1 1 20
Bułgaria BG 7 4 5 1 1 18
Chorwacja HR 5 5 1 1 12
Cypr CY 2 2 2 6
Czechy CZ 2 7 9 4 22
Dania DK 1 5 3 1 1 1 1 13
Estonia EE 1 1 3 1 6
Finlandia FI 4 2 4 2 1 13
Francja FR 30 14 6 15 5 1 3 74
Grecja EL 7 8 1 1 3 2 22
Hiszpania ES 25 23 2 2 1 1 54
Holandia NL 5 3 6 3 1 2 1 5 26
Irlandia IE 4 2 4 1 1 12
Litwa LT 4 3 2 1 2 12
Luksemburg LU 3 1 1 1 6
Łotwa LV 4 1 1 1 1 1 9
Malta MT 2 4 6
Niemcy DE 42 23 12 14 8 99
Polska PL 28 7 12 4 51
Portugalia PT 10 7 1 4 22
Rumunia RO 14 11 5 3 33
Słowacja SK 6 5 1 1 13
Słowenia SI 4 2 2 8
Szwecja SE 5 6 4 4 1 20
Węgry HU 14 4 1 3 22
Wielka Brytania UK 13 12 5 27 1 8 7 73
Włochy IT 34 23 4 2 8 2 73
Unia Europejska UE 273 195 83 57 57 35 31 33 764

Zgodnie z regulaminem Parlamentu grupa polityczna składa się z co najmniej 23 posłów wybranych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

Mandaty według grupy politycznej i kraju - 2009-2014
Ustępujący parlament

Rozmieszczenie wybranych grup politycznych w Parlamencie Europejskim według krajów
Kraj Łączna liczba mandatów

Źródło: Parlament Europejski