Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 2009. – 2014.
Parlament na odlasku

Država Broj mandata
Austrija
Austrija:

6

Austrija:

5

Austrija:

2

Austrija:

6

19
Belgija
Belgija:

4

Belgija:

4

Belgija:

5

Belgija:

4

Belgija:

1

Belgija:

1

Belgija:

1

20
Bugarska
Bugarska:

7

Bugarska:

4

Bugarska:

5

Bugarska:

1

Bugarska:

1

18
Cipar
Cipar:

2

Cipar:

2

Cipar:

2

6
Češka
Češka:

2

Češka:

7

Češka:

9

Češka:

4

22
Danska
Danska:

1

Danska:

5

Danska:

3

Danska:

1

Danska:

1

Danska:

1

Danska:

1

13
Estonija
Estonija:

1

Estonija:

1

Estonija:

3

Estonija:

1

6
Finska
Finska:

4

Finska:

2

Finska:

4

Finska:

2

Finska:

1

13
Francuska
Francuska:

30

Francuska:

14

Francuska:

6

Francuska:

15

Francuska:

5

Francuska:

1

Francuska:

3

74
Grčka
Grčka:

7

Grčka:

8

Grčka:

1

Grčka:

1

Grčka:

3

Grčka:

2

22
Hrvatska
Hrvatska:

5

Hrvatska:

5

Hrvatska:

1

Hrvatska:

1

12
Irska
Irska:

4

Irska:

2

Irska:

4

Irska:

1

Irska:

1

12
Italija
Italija:

34

Italija:

23

Italija:

4

Italija:

2

Italija:

8

Italija:

2

73
Latvija
Latvija:

4

Latvija:

1

Latvija:

1

Latvija:

1

Latvija:

1

Latvija:

1

9
Litva
Litva:

4

Litva:

3

Litva:

2

Litva:

1

Litva:

2

12
Luksemburg
Luksemburg:

3

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

6
Mađarska
Mađarska:

14

Mađarska:

4

Mađarska:

1

Mađarska:

3

22
Malta
Malta:

2

Malta:

4

6
Nizozemska
Nizozemska:

5

Nizozemska:

3

Nizozemska:

6

Nizozemska:

3

Nizozemska:

1

Nizozemska:

2

Nizozemska:

1

Nizozemska:

5

26
Njemačka
Njemačka:

42

Njemačka:

23

Njemačka:

12

Njemačka:

14

Njemačka:

8

99
Poljska
Poljska:

28

Poljska:

7

Poljska:

12

Poljska:

4

51
Portugal
Portugal:

10

Portugal:

7

Portugal:

1

Portugal:

4

22
Rumunjska
Rumunjska:

14

Rumunjska:

11

Rumunjska:

5

Rumunjska:

3

33
Slovačka
Slovačka:

6

Slovačka:

5

Slovačka:

1

Slovačka:

1

13
Slovenija
Slovenija:

4

Slovenija:

2

Slovenija:

2

8
Španjolska
Španjolska:

25

Španjolska:

23

Španjolska:

2

Španjolska:

2

Španjolska:

1

Španjolska:

1

54
Švedska
Švedska:

5

Švedska:

6

Švedska:

4

Švedska:

4

Švedska:

1

20
Ujedinjena Kraljevina
Ujedinjena Kraljevina:

13

Ujedinjena Kraljevina:

12

Ujedinjena Kraljevina:

5

Ujedinjena Kraljevina:

27

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

8

Ujedinjena Kraljevina:

7

73
Europska unija
Europska unija:

273

Europska unija:

195

Europska unija:

83

Europska unija:

57

Europska unija:

57

Europska unija:

35

Europska unija:

31

Europska unija:

33

764
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država
EPP
S&D
ALDE
Verts/ALE
ECR
GUE/NGL
EFD
NI
Ukupno mandata
Austrija AT 6 5 2 6 19
Belgija BE 4 4 5 4 1 1 1 20
Bugarska BG 7 4 5 1 1 18
Cipar CY 2 2 2 6
Češka CZ 2 7 9 4 22
Danska DK 1 5 3 1 1 1 1 13
Estonija EE 1 1 3 1 6
Finska FI 4 2 4 2 1 13
Francuska FR 30 14 6 15 5 1 3 74
Grčka EL 7 8 1 1 3 2 22
Hrvatska HR 5 5 1 1 12
Irska IE 4 2 4 1 1 12
Italija IT 34 23 4 2 8 2 73
Latvija LV 4 1 1 1 1 1 9
Litva LT 4 3 2 1 2 12
Luksemburg LU 3 1 1 1 6
Mađarska HU 14 4 1 3 22
Malta MT 2 4 6
Nizozemska NL 5 3 6 3 1 2 1 5 26
Njemačka DE 42 23 12 14 8 99
Poljska PL 28 7 12 4 51
Portugal PT 10 7 1 4 22
Rumunjska RO 14 11 5 3 33
Slovačka SK 6 5 1 1 13
Slovenija SI 4 2 2 8
Španjolska ES 25 23 2 2 1 1 54
Švedska SE 5 6 4 4 1 20
Ujedinjena Kraljevina UK 13 12 5 27 1 8 7 73
Europska unija EU 273 195 83 57 57 35 31 33 764

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 2009. – 2014.
Parlament na odlasku

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata

Izvor: Europski parlament