Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2009 - 2014
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

4

Belgicko:

4

Belgicko:

5

Belgicko:

4

Belgicko:

1

Belgicko:

1

Belgicko:

1

20
Bulharsko
Bulharsko:

7

Bulharsko:

4

Bulharsko:

5

Bulharsko:

1

Bulharsko:

1

18
Cyprus
Cyprus:

2

Cyprus:

2

Cyprus:

2

6
Česko
Česko:

2

Česko:

7

Česko:

9

Česko:

4

22
Dánsko
Dánsko:

1

Dánsko:

5

Dánsko:

3

Dánsko:

1

Dánsko:

1

Dánsko:

1

Dánsko:

1

13
Estónsko
Estónsko:

1

Estónsko:

1

Estónsko:

3

Estónsko:

1

6
Fínsko
Fínsko:

4

Fínsko:

2

Fínsko:

4

Fínsko:

2

Fínsko:

1

13
Francúzsko
Francúzsko:

30

Francúzsko:

14

Francúzsko:

6

Francúzsko:

15

Francúzsko:

5

Francúzsko:

1

Francúzsko:

3

74
Grécko
Grécko:

7

Grécko:

8

Grécko:

1

Grécko:

1

Grécko:

3

Grécko:

2

22
Holandsko
Holandsko:

5

Holandsko:

3

Holandsko:

6

Holandsko:

3

Holandsko:

1

Holandsko:

2

Holandsko:

1

Holandsko:

5

26
Chorvátsko
Chorvátsko:

5

Chorvátsko:

5

Chorvátsko:

1

Chorvátsko:

1

12
Írsko
Írsko:

4

Írsko:

2

Írsko:

4

Írsko:

1

Írsko:

1

12
Litva
Litva:

4

Litva:

3

Litva:

2

Litva:

1

Litva:

2

12
Lotyšsko
Lotyšsko:

4

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

1

9
Luxembursko
Luxembursko:

3

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

6
Maďarsko
Maďarsko:

14

Maďarsko:

4

Maďarsko:

1

Maďarsko:

3

22
Malta
Malta:

2

Malta:

4

6
Nemecko
Nemecko:

42

Nemecko:

23

Nemecko:

12

Nemecko:

14

Nemecko:

8

99
Poľsko
Poľsko:

28

Poľsko:

7

Poľsko:

12

Poľsko:

4

51
Portugalsko
Portugalsko:

10

Portugalsko:

7

Portugalsko:

1

Portugalsko:

4

22
Rakúsko
Rakúsko:

6

Rakúsko:

5

Rakúsko:

2

Rakúsko:

6

19
Rumunsko
Rumunsko:

14

Rumunsko:

11

Rumunsko:

5

Rumunsko:

3

33
Slovensko
Slovensko:

6

Slovensko:

5

Slovensko:

1

Slovensko:

1

13
Slovinsko
Slovinsko:

4

Slovinsko:

2

Slovinsko:

2

8
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo:

13

Spojené kráľovstvo:

12

Spojené kráľovstvo:

5

Spojené kráľovstvo:

27

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

8

Spojené kráľovstvo:

7

73
Španielsko
Španielsko:

25

Španielsko:

23

Španielsko:

2

Španielsko:

2

Španielsko:

1

Španielsko:

1

54
Švédsko
Švédsko:

5

Švédsko:

6

Švédsko:

4

Švédsko:

4

Švédsko:

1

20
Taliansko
Taliansko:

34

Taliansko:

23

Taliansko:

4

Taliansko:

2

Taliansko:

8

Taliansko:

2

73
Európska únia
Európska únia:

273

Európska únia:

195

Európska únia:

83

Európska únia:

57

Európska únia:

57

Európska únia:

35

Európska únia:

31

Európska únia:

33

764
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
EĽS
S&D
ALDE
Verts/ALE
EKR
GUE/NGL
EFD
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 4 4 5 4 1 1 1 20
Bulharsko BG 7 4 5 1 1 18
Cyprus CY 2 2 2 6
Česko CZ 2 7 9 4 22
Dánsko DK 1 5 3 1 1 1 1 13
Estónsko EE 1 1 3 1 6
Fínsko FI 4 2 4 2 1 13
Francúzsko FR 30 14 6 15 5 1 3 74
Grécko EL 7 8 1 1 3 2 22
Holandsko NL 5 3 6 3 1 2 1 5 26
Chorvátsko HR 5 5 1 1 12
Írsko IE 4 2 4 1 1 12
Litva LT 4 3 2 1 2 12
Lotyšsko LV 4 1 1 1 1 1 9
Luxembursko LU 3 1 1 1 6
Maďarsko HU 14 4 1 3 22
Malta MT 2 4 6
Nemecko DE 42 23 12 14 8 99
Poľsko PL 28 7 12 4 51
Portugalsko PT 10 7 1 4 22
Rakúsko AT 6 5 2 6 19
Rumunsko RO 14 11 5 3 33
Slovensko SK 6 5 1 1 13
Slovinsko SI 4 2 2 8
Spojené kráľovstvo UK 13 12 5 27 1 8 7 73
Španielsko ES 25 23 2 2 1 1 54
Švédsko SE 5 6 4 4 1 20
Taliansko IT 34 23 4 2 8 2 73
Európska únia 273 195 83 57 57 35 31 33 764

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2009 - 2014
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament