Места по политически групи и държави - 2009-2014 r.
Парламент в края на мандата

Държава Брой места
Австрия
Австрия:

6

Австрия:

5

Австрия:

2

Австрия:

6

19
Белгия
Белгия:

4

Белгия:

4

Белгия:

5

Белгия:

4

Белгия:

1

Белгия:

1

Белгия:

1

20
България
България:

7

България:

4

България:

5

България:

1

България:

1

18
Германия
Германия:

42

Германия:

23

Германия:

12

Германия:

14

Германия:

8

99
Гърция
Гърция:

7

Гърция:

8

Гърция:

1

Гърция:

1

Гърция:

3

Гърция:

2

22
Дания
Дания:

1

Дания:

5

Дания:

3

Дания:

1

Дания:

1

Дания:

1

Дания:

1

13
Естония
Естония:

1

Естония:

1

Естония:

3

Естония:

1

6
Ирландия
Ирландия:

4

Ирландия:

2

Ирландия:

4

Ирландия:

1

Ирландия:

1

12
Испания
Испания:

25

Испания:

23

Испания:

2

Испания:

2

Испания:

1

Испания:

1

54
Италия
Италия:

34

Италия:

23

Италия:

4

Италия:

2

Италия:

8

Италия:

2

73
Кипър
Кипър:

2

Кипър:

2

Кипър:

2

6
Латвия
Латвия:

4

Латвия:

1

Латвия:

1

Латвия:

1

Латвия:

1

Латвия:

1

9
Литва
Литва:

4

Литва:

3

Литва:

2

Литва:

1

Литва:

2

12
Люксембург
Люксембург:

3

Люксембург:

1

Люксембург:

1

Люксембург:

1

6
Малта
Малта:

2

Малта:

4

6
Нидерландия
Нидерландия:

5

Нидерландия:

3

Нидерландия:

6

Нидерландия:

3

Нидерландия:

1

Нидерландия:

2

Нидерландия:

1

Нидерландия:

5

26
Обединено кралство
Обединено кралство:

13

Обединено кралство:

12

Обединено кралство:

5

Обединено кралство:

27

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

8

Обединено кралство:

7

73
Полша
Полша:

28

Полша:

7

Полша:

12

Полша:

4

51
Португалия
Португалия:

10

Португалия:

7

Португалия:

1

Португалия:

4

22
Румъния
Румъния:

14

Румъния:

11

Румъния:

5

Румъния:

3

33
Словакия
Словакия:

6

Словакия:

5

Словакия:

1

Словакия:

1

13
Словения
Словения:

4

Словения:

2

Словения:

2

8
Унгария
Унгария:

14

Унгария:

4

Унгария:

1

Унгария:

3

22
Финландия
Финландия:

4

Финландия:

2

Финландия:

4

Финландия:

2

Финландия:

1

13
Франция
Франция:

30

Франция:

14

Франция:

6

Франция:

15

Франция:

5

Франция:

1

Франция:

3

74
Хърватия
Хърватия:

5

Хърватия:

5

Хърватия:

1

Хърватия:

1

12
Чехия
Чехия:

2

Чехия:

7

Чехия:

9

Чехия:

4

22
Швеция
Швеция:

5

Швеция:

6

Швеция:

4

Швеция:

4

Швеция:

1

20
Европейски съюз
Европейски съюз:

273

Европейски съюз:

195

Европейски съюз:

83

Европейски съюз:

57

Европейски съюз:

57

Европейски съюз:

35

Европейски съюз:

31

Европейски съюз:

33

764
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
ЕНП
S&D
ALDE
Verts/ALE
ЕКР
GUE/NGL
EFD
НЧ
Общо места
Австрия AT 6 5 2 6 19
Белгия BE 4 4 5 4 1 1 1 20
България BG 7 4 5 1 1 18
Германия DE 42 23 12 14 8 99
Гърция EL 7 8 1 1 3 2 22
Дания DK 1 5 3 1 1 1 1 13
Естония EE 1 1 3 1 6
Ирландия IE 4 2 4 1 1 12
Испания ES 25 23 2 2 1 1 54
Италия IT 34 23 4 2 8 2 73
Кипър CY 2 2 2 6
Латвия LV 4 1 1 1 1 1 9
Литва LT 4 3 2 1 2 12
Люксембург LU 3 1 1 1 6
Малта MT 2 4 6
Нидерландия NL 5 3 6 3 1 2 1 5 26
Обединено кралство UK 13 12 5 27 1 8 7 73
Полша PL 28 7 12 4 51
Португалия PT 10 7 1 4 22
Румъния RO 14 11 5 3 33
Словакия SK 6 5 1 1 13
Словения SI 4 2 2 8
Унгария HU 14 4 1 3 22
Финландия FI 4 2 4 2 1 13
Франция FR 30 14 6 15 5 1 3 74
Хърватия HR 5 5 1 1 12
Чехия CZ 2 7 9 4 22
Швеция SE 5 6 4 4 1 20
Европейски съюз ЕС 273 195 83 57 57 35 31 33 764

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 2009-2014 r.
Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент