Platser per politisk grupp och land - 2004-2009
Konstituerande sammanträde

Land Antal platser
Belgien
Belgien:

6

Belgien:

7

Belgien:

6

Belgien:

2

Belgien:

3

24
Cypern
Cypern:

3

Cypern:

1

Cypern:

2

6
Danmark
Danmark:

1

Danmark:

5

Danmark:

4

Danmark:

1

Danmark:

1

Danmark:

1

Danmark:

1

14
Estland
Estland:

1

Estland:

3

Estland:

2

6
Finland
Finland:

4

Finland:

3

Finland:

5

Finland:

1

Finland:

1

14
Frankrike
Frankrike:

17

Frankrike:

31

Frankrike:

11

Frankrike:

6

Frankrike:

3

Frankrike:

3

Frankrike:

7

78
Grekland
Grekland:

11

Grekland:

8

Grekland:

4

Grekland:

1

24
Irland
Irland:

5

Irland:

1

Irland:

1

Irland:

1

Irland:

1

Irland:

4

13
Italien
Italien:

24

Italien:

16

Italien:

12

Italien:

2

Italien:

7

Italien:

4

Italien:

9

Italien:

4

78
Lettland
Lettland:

3

Lettland:

1

Lettland:

1

Lettland:

4

9
Litauen
Litauen:

2

Litauen:

2

Litauen:

7

Litauen:

2

13
Luxemburg
Luxemburg:

3

Luxemburg:

1

Luxemburg:

1

Luxemburg:

1

6
Malta
Malta:

2

Malta:

3

5
Nederländerna
Nederländerna:

7

Nederländerna:

7

Nederländerna:

5

Nederländerna:

4

Nederländerna:

2

Nederländerna:

2

27
Polen
Polen:

19

Polen:

8

Polen:

4

Polen:

10

Polen:

7

Polen:

6

54
Portugal
Portugal:

9

Portugal:

12

Portugal:

3

24
Slovakien
Slovakien:

8

Slovakien:

3

Slovakien:

3

14
Slovenien
Slovenien:

4

Slovenien:

1

Slovenien:

2

7
Spanien
Spanien:

24

Spanien:

24

Spanien:

2

Spanien:

3

Spanien:

1

54
Storbritannien
Storbritannien:

28

Storbritannien:

19

Storbritannien:

12

Storbritannien:

5

Storbritannien:

1

Storbritannien:

11

Storbritannien:

2

78
Sverige
Sverige:

5

Sverige:

5

Sverige:

3

Sverige:

1

Sverige:

2

Sverige:

3

19
Tjeckien
Tjeckien:

14

Tjeckien:

2

Tjeckien:

6

Tjeckien:

1

Tjeckien:

1

24
Tyskland
Tyskland:

49

Tyskland:

23

Tyskland:

7

Tyskland:

13

Tyskland:

7

99
Ungern
Ungern:

13

Ungern:

9

Ungern:

2

24
Österrike
Österrike:

6

Österrike:

7

Österrike:

2

Österrike:

3

18
Europeiska unionen
Europeiska unionen:

268

Europeiska unionen:

200

Europeiska unionen:

88

Europeiska unionen:

42

Europeiska unionen:

41

Europeiska unionen:

37

Europeiska unionen:

27

Europeiska unionen:

29

732
Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet per land
Land
EPP-ED
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI
Totalt antal platser
Belgien BE 6 7 6 2 3 24
Cypern CY 3 1 2 6
Danmark DK 1 5 4 1 1 1 1 14
Estland EE 1 3 2 6
Finland FI 4 3 5 1 1 14
Frankrike FR 17 31 11 6 3 3 7 78
Grekland EL 11 8 4 1 24
Irland IE 5 1 1 1 1 4 13
Italien IT 24 16 12 2 7 4 9 4 78
Lettland LV 3 1 1 4 9
Litauen LT 2 2 7 2 13
Luxemburg LU 3 1 1 1 6
Malta MT 2 3 5
Nederländerna NL 7 7 5 4 2 2 27
Polen PL 19 8 4 10 7 6 54
Portugal PT 9 12 3 24
Slovakien SK 8 3 3 14
Slovenien SI 4 1 2 7
Spanien ES 24 24 2 3 1 54
Storbritannien UK 28 19 12 5 1 11 2 78
Sverige SE 5 5 3 1 2 3 19
Tjeckien CZ 14 2 6 1 1 24
Tyskland DE 49 23 7 13 7 99
Ungern HU 13 9 2 24
Österrike AT 6 7 2 3 18
Europeiska unionen EU 268 200 88 42 41 37 27 29 732

Enligt parlamentets arbetsordning måste en politisk grupp bestå av minst 23 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Platser per politisk grupp och land - 2004-2009
Konstituerande sammanträde

Fördelning av vald politisk grupp i Europaparlamentet per land
Land Totalt antal platser

Källa: Europaparlamentet