Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2004 - 2009
Ustanovujúca schôdza

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

6

Belgicko:

7

Belgicko:

6

Belgicko:

2

Belgicko:

3

24
Cyprus
Cyprus:

3

Cyprus:

1

Cyprus:

2

6
Česko
Česko:

14

Česko:

2

Česko:

6

Česko:

1

Česko:

1

24
Dánsko
Dánsko:

1

Dánsko:

5

Dánsko:

4

Dánsko:

1

Dánsko:

1

Dánsko:

1

Dánsko:

1

14
Estónsko
Estónsko:

1

Estónsko:

3

Estónsko:

2

6
Fínsko
Fínsko:

4

Fínsko:

3

Fínsko:

5

Fínsko:

1

Fínsko:

1

14
Francúzsko
Francúzsko:

17

Francúzsko:

31

Francúzsko:

11

Francúzsko:

6

Francúzsko:

3

Francúzsko:

3

Francúzsko:

7

78
Grécko
Grécko:

11

Grécko:

8

Grécko:

4

Grécko:

1

24
Holandsko
Holandsko:

7

Holandsko:

7

Holandsko:

5

Holandsko:

4

Holandsko:

2

Holandsko:

2

27
Írsko
Írsko:

5

Írsko:

1

Írsko:

1

Írsko:

1

Írsko:

1

Írsko:

4

13
Litva
Litva:

2

Litva:

2

Litva:

7

Litva:

2

13
Lotyšsko
Lotyšsko:

3

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

1

Lotyšsko:

4

9
Luxembursko
Luxembursko:

3

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

6
Maďarsko
Maďarsko:

13

Maďarsko:

9

Maďarsko:

2

24
Malta
Malta:

2

Malta:

3

5
Nemecko
Nemecko:

49

Nemecko:

23

Nemecko:

7

Nemecko:

13

Nemecko:

7

99
Poľsko
Poľsko:

19

Poľsko:

8

Poľsko:

4

Poľsko:

10

Poľsko:

7

Poľsko:

6

54
Portugalsko
Portugalsko:

9

Portugalsko:

12

Portugalsko:

3

24
Rakúsko
Rakúsko:

6

Rakúsko:

7

Rakúsko:

2

Rakúsko:

3

18
Slovensko
Slovensko:

8

Slovensko:

3

Slovensko:

3

14
Slovinsko
Slovinsko:

4

Slovinsko:

1

Slovinsko:

2

7
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo:

28

Spojené kráľovstvo:

19

Spojené kráľovstvo:

12

Spojené kráľovstvo:

5

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

11

Spojené kráľovstvo:

2

78
Španielsko
Španielsko:

24

Španielsko:

24

Španielsko:

2

Španielsko:

3

Španielsko:

1

54
Švédsko
Švédsko:

5

Švédsko:

5

Švédsko:

3

Švédsko:

1

Švédsko:

2

Švédsko:

3

19
Taliansko
Taliansko:

24

Taliansko:

16

Taliansko:

12

Taliansko:

2

Taliansko:

7

Taliansko:

4

Taliansko:

9

Taliansko:

4

78
Európska únia
Európska únia:

268

Európska únia:

200

Európska únia:

88

Európska únia:

42

Európska únia:

41

Európska únia:

37

Európska únia:

27

Európska únia:

29

732
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
EL'S-ED
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 6 7 6 2 3 24
Cyprus CY 3 1 2 6
Česko CZ 14 2 6 1 1 24
Dánsko DK 1 5 4 1 1 1 1 14
Estónsko EE 1 3 2 6
Fínsko FI 4 3 5 1 1 14
Francúzsko FR 17 31 11 6 3 3 7 78
Grécko EL 11 8 4 1 24
Holandsko NL 7 7 5 4 2 2 27
Írsko IE 5 1 1 1 1 4 13
Litva LT 2 2 7 2 13
Lotyšsko LV 3 1 1 4 9
Luxembursko LU 3 1 1 1 6
Maďarsko HU 13 9 2 24
Malta MT 2 3 5
Nemecko DE 49 23 7 13 7 99
Poľsko PL 19 8 4 10 7 6 54
Portugalsko PT 9 12 3 24
Rakúsko AT 6 7 2 3 18
Slovensko SK 8 3 3 14
Slovinsko SI 4 1 2 7
Spojené kráľovstvo UK 28 19 12 5 1 11 2 78
Španielsko ES 24 24 2 3 1 54
Švédsko SE 5 5 3 1 2 3 19
Taliansko IT 24 16 12 2 7 4 9 4 78
Európska únia 268 200 88 42 41 37 27 29 732

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 2004 - 2009
Ustanovujúca schôdza

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament