Места по политически групи и държави - 2004-2009 r.
Учредително заседание

Държава Брой места
Австрия
Австрия:

6

Австрия:

7

Австрия:

2

Австрия:

3

18
Белгия
Белгия:

6

Белгия:

7

Белгия:

6

Белгия:

2

Белгия:

3

24
Германия
Германия:

49

Германия:

23

Германия:

7

Германия:

13

Германия:

7

99
Гърция
Гърция:

11

Гърция:

8

Гърция:

4

Гърция:

1

24
Дания
Дания:

1

Дания:

5

Дания:

4

Дания:

1

Дания:

1

Дания:

1

Дания:

1

14
Естония
Естония:

1

Естония:

3

Естония:

2

6
Ирландия
Ирландия:

5

Ирландия:

1

Ирландия:

1

Ирландия:

1

Ирландия:

1

Ирландия:

4

13
Испания
Испания:

24

Испания:

24

Испания:

2

Испания:

3

Испания:

1

54
Италия
Италия:

24

Италия:

16

Италия:

12

Италия:

2

Италия:

7

Италия:

4

Италия:

9

Италия:

4

78
Кипър
Кипър:

3

Кипър:

1

Кипър:

2

6
Латвия
Латвия:

3

Латвия:

1

Латвия:

1

Латвия:

4

9
Литва
Литва:

2

Литва:

2

Литва:

7

Литва:

2

13
Люксембург
Люксембург:

3

Люксембург:

1

Люксембург:

1

Люксембург:

1

6
Малта
Малта:

2

Малта:

3

5
Нидерландия
Нидерландия:

7

Нидерландия:

7

Нидерландия:

5

Нидерландия:

4

Нидерландия:

2

Нидерландия:

2

27
Обединено кралство
Обединено кралство:

28

Обединено кралство:

19

Обединено кралство:

12

Обединено кралство:

5

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

11

Обединено кралство:

2

78
Полша
Полша:

19

Полша:

8

Полша:

4

Полша:

10

Полша:

7

Полша:

6

54
Португалия
Португалия:

9

Португалия:

12

Португалия:

3

24
Словакия
Словакия:

8

Словакия:

3

Словакия:

3

14
Словения
Словения:

4

Словения:

1

Словения:

2

7
Унгария
Унгария:

13

Унгария:

9

Унгария:

2

24
Финландия
Финландия:

4

Финландия:

3

Финландия:

5

Финландия:

1

Финландия:

1

14
Франция
Франция:

17

Франция:

31

Франция:

11

Франция:

6

Франция:

3

Франция:

3

Франция:

7

78
Чехия
Чехия:

14

Чехия:

2

Чехия:

6

Чехия:

1

Чехия:

1

24
Швеция
Швеция:

5

Швеция:

5

Швеция:

3

Швеция:

1

Швеция:

2

Швеция:

3

19
Европейски съюз
Европейски съюз:

268

Европейски съюз:

200

Европейски съюз:

88

Европейски съюз:

42

Европейски съюз:

41

Европейски съюз:

37

Европейски съюз:

27

Европейски съюз:

29

732
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
НЧ
Общо места
Австрия AT 6 7 2 3 18
Белгия BE 6 7 6 2 3 24
Германия DE 49 23 7 13 7 99
Гърция EL 11 8 4 1 24
Дания DK 1 5 4 1 1 1 1 14
Естония EE 1 3 2 6
Ирландия IE 5 1 1 1 1 4 13
Испания ES 24 24 2 3 1 54
Италия IT 24 16 12 2 7 4 9 4 78
Кипър CY 3 1 2 6
Латвия LV 3 1 1 4 9
Литва LT 2 2 7 2 13
Люксембург LU 3 1 1 1 6
Малта MT 2 3 5
Нидерландия NL 7 7 5 4 2 2 27
Обединено кралство UK 28 19 12 5 1 11 2 78
Полша PL 19 8 4 10 7 6 54
Португалия PT 9 12 3 24
Словакия SK 8 3 3 14
Словения SI 4 1 2 7
Унгария HU 13 9 2 24
Финландия FI 4 3 5 1 1 14
Франция FR 17 31 11 6 3 3 7 78
Чехия CZ 14 2 6 1 1 24
Швеция SE 5 5 3 1 2 3 19
Европейски съюз ЕС 268 200 88 42 41 37 27 29 732

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 2004-2009 r.
Учредително заседание

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент