Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 2004.-2009.
Konstitutīvā sesija

Valsts Vietu skaits
Apvienotā Karaliste
Apvienotā Karaliste:

28

Apvienotā Karaliste:

19

Apvienotā Karaliste:

12

Apvienotā Karaliste:

5

Apvienotā Karaliste:

1

Apvienotā Karaliste:

11

Apvienotā Karaliste:

2

78
Austrija
Austrija:

6

Austrija:

7

Austrija:

2

Austrija:

3

18
Beļģija
Beļģija:

6

Beļģija:

7

Beļģija:

6

Beļģija:

2

Beļģija:

3

24
Čehija
Čehija:

14

Čehija:

2

Čehija:

6

Čehija:

1

Čehija:

1

24
Dānija
Dānija:

1

Dānija:

5

Dānija:

4

Dānija:

1

Dānija:

1

Dānija:

1

Dānija:

1

14
Francija
Francija:

17

Francija:

31

Francija:

11

Francija:

6

Francija:

3

Francija:

3

Francija:

7

78
Grieķija
Grieķija:

11

Grieķija:

8

Grieķija:

4

Grieķija:

1

24
Igaunija
Igaunija:

1

Igaunija:

3

Igaunija:

2

6
Īrija
Īrija:

5

Īrija:

1

Īrija:

1

Īrija:

1

Īrija:

1

Īrija:

4

13
Itālija
Itālija:

24

Itālija:

16

Itālija:

12

Itālija:

2

Itālija:

7

Itālija:

4

Itālija:

9

Itālija:

4

78
Kipra
Kipra:

3

Kipra:

1

Kipra:

2

6
Latvija
Latvija:

3

Latvija:

1

Latvija:

1

Latvija:

4

9
Lietuva
Lietuva:

2

Lietuva:

2

Lietuva:

7

Lietuva:

2

13
Luksemburga
Luksemburga:

3

Luksemburga:

1

Luksemburga:

1

Luksemburga:

1

6
Malta
Malta:

2

Malta:

3

5
Nīderlande
Nīderlande:

7

Nīderlande:

7

Nīderlande:

5

Nīderlande:

4

Nīderlande:

2

Nīderlande:

2

27
Polija
Polija:

19

Polija:

8

Polija:

4

Polija:

10

Polija:

7

Polija:

6

54
Portugāle
Portugāle:

9

Portugāle:

12

Portugāle:

3

24
Slovākija
Slovākija:

8

Slovākija:

3

Slovākija:

3

14
Slovēnija
Slovēnija:

4

Slovēnija:

1

Slovēnija:

2

7
Somija
Somija:

4

Somija:

3

Somija:

5

Somija:

1

Somija:

1

14
Spānija
Spānija:

24

Spānija:

24

Spānija:

2

Spānija:

3

Spānija:

1

54
Ungārija
Ungārija:

13

Ungārija:

9

Ungārija:

2

24
Vācija
Vācija:

49

Vācija:

23

Vācija:

7

Vācija:

13

Vācija:

7

99
Zviedrija
Zviedrija:

5

Zviedrija:

5

Zviedrija:

3

Zviedrija:

1

Zviedrija:

2

Zviedrija:

3

19
Eiropas Savienība
Eiropas Savienība:

268

Eiropas Savienība:

200

Eiropas Savienība:

88

Eiropas Savienība:

42

Eiropas Savienība:

41

Eiropas Savienība:

37

Eiropas Savienība:

27

Eiropas Savienība:

29

732
Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts
ETP-ED
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI
Vietas kopā
Apvienotā Karaliste UK 28 19 12 5 1 11 2 78
Austrija AT 6 7 2 3 18
Beļģija BE 6 7 6 2 3 24
Čehija CZ 14 2 6 1 1 24
Dānija DK 1 5 4 1 1 1 1 14
Francija FR 17 31 11 6 3 3 7 78
Grieķija EL 11 8 4 1 24
Igaunija EE 1 3 2 6
Īrija IE 5 1 1 1 1 4 13
Itālija IT 24 16 12 2 7 4 9 4 78
Kipra CY 3 1 2 6
Latvija LV 3 1 1 4 9
Lietuva LT 2 2 7 2 13
Luksemburga LU 3 1 1 1 6
Malta MT 2 3 5
Nīderlande NL 7 7 5 4 2 2 27
Polija PL 19 8 4 10 7 6 54
Portugāle PT 9 12 3 24
Slovākija SK 8 3 3 14
Slovēnija SI 4 1 2 7
Somija FI 4 3 5 1 1 14
Spānija ES 24 24 2 3 1 54
Ungārija HU 13 9 2 24
Vācija DE 49 23 7 13 7 99
Zviedrija SE 5 5 3 1 2 3 19
Eiropas Savienība ES 268 200 88 42 41 37 27 29 732

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 2004.-2009.
Konstitutīvā sesija

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā

Avots: Eiropas Parlaments