Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1994. – 1999.
Parlament na odlasku

Država Broj mandata
Austrija
Austrija:

6

Austrija:

7

Austrija:

1

Austrija:

1

Austrija:

6

21
Belgija
Belgija:

6

Belgija:

7

Belgija:

6

Belgija:

2

Belgija:

1

Belgija:

3

25
Danska
Danska:

4

Danska:

3

Danska:

5

Danska:

4

16
Finska
Finska:

4

Finska:

4

Finska:

5

Finska:

2

Finska:

1

16
Francuska
Francuska:

16

Francuska:

13

Francuska:

1

Francuska:

7

Francuska:

17

Francuska:

12

Francuska:

8

Francuska:

13

87
Grčka
Grčka:

10

Grčka:

9

Grčka:

4

Grčka:

2

25
Irska
Irska:

1

Irska:

4

Irska:

1

Irska:

7

Irska:

2

15
Italija
Italija:

19

Italija:

36

Italija:

4

Italija:

5

Italija:

3

Italija:

3

Italija:

2

Italija:

15

87
Luksemburg
Luksemburg:

2

Luksemburg:

2

Luksemburg:

1

Luksemburg:

1

6
Nizozemska
Nizozemska:

7

Nizozemska:

9

Nizozemska:

10

Nizozemska:

2

Nizozemska:

1

Nizozemska:

2

31
Njemačka
Njemačka:

40

Njemačka:

47

Njemačka:

12

99
Portugal
Portugal:

10

Portugal:

9

Portugal:

3

Portugal:

3

25
Španjolska
Španjolska:

21

Španjolska:

29

Španjolska:

2

Španjolska:

9

Španjolska:

3

64
Švedska
Švedska:

7

Švedska:

5

Švedska:

3

Švedska:

3

Švedska:

4

22
Ujedinjena Kraljevina
Ujedinjena Kraljevina:

61

Ujedinjena Kraljevina:

17

Ujedinjena Kraljevina:

3

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

2

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

1

87
Europska unija
Europska unija:

214

Europska unija:

201

Europska unija:

42

Europska unija:

34

Europska unija:

34

Europska unija:

27

Europska unija:

21

Europska unija:

15

Europska unija:

38

626
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država
PSE
PPE
ELDR
GUE/NGL
UPE
V
ARE
I-EDN
NI
Ukupno mandata
Austrija AT 6 7 1 1 6 21
Belgija BE 6 7 6 2 1 3 25
Danska DK 4 3 5 4 16
Finska FI 4 4 5 2 1 16
Francuska FR 16 13 1 7 17 12 8 13 87
Grčka EL 10 9 4 2 25
Irska IE 1 4 1 7 2 15
Italija IT 19 36 4 5 3 3 2 15 87
Luksemburg LU 2 2 1 1 6
Nizozemska NL 7 9 10 2 1 2 31
Njemačka DE 40 47 12 99
Portugal PT 10 9 3 3 25
Španjolska ES 21 29 2 9 3 64
Švedska SE 7 5 3 3 4 22
Ujedinjena Kraljevina UK 61 17 3 1 1 2 1 1 87
Europska unija EU 214 201 42 34 34 27 21 15 38 626

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1994. – 1999.
Parlament na odlasku

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata

Izvor: Europski parlament