Места по политически групи и държави - 1994-1999 r.
Парламент в края на мандата

Държава Брой места
Австрия
Австрия:

6

Австрия:

7

Австрия:

1

Австрия:

1

Австрия:

6

21
Белгия
Белгия:

6

Белгия:

7

Белгия:

6

Белгия:

2

Белгия:

1

Белгия:

3

25
Германия
Германия:

40

Германия:

47

Германия:

12

99
Гърция
Гърция:

10

Гърция:

9

Гърция:

4

Гърция:

2

25
Дания
Дания:

4

Дания:

3

Дания:

5

Дания:

4

16
Ирландия
Ирландия:

1

Ирландия:

4

Ирландия:

1

Ирландия:

7

Ирландия:

2

15
Испания
Испания:

21

Испания:

29

Испания:

2

Испания:

9

Испания:

3

64
Италия
Италия:

19

Италия:

36

Италия:

4

Италия:

5

Италия:

3

Италия:

3

Италия:

2

Италия:

15

87
Люксембург
Люксембург:

2

Люксембург:

2

Люксембург:

1

Люксембург:

1

6
Нидерландия
Нидерландия:

7

Нидерландия:

9

Нидерландия:

10

Нидерландия:

2

Нидерландия:

1

Нидерландия:

2

31
Обединено кралство
Обединено кралство:

61

Обединено кралство:

17

Обединено кралство:

3

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

2

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

1

87
Португалия
Португалия:

10

Португалия:

9

Португалия:

3

Португалия:

3

25
Финландия
Финландия:

4

Финландия:

4

Финландия:

5

Финландия:

2

Финландия:

1

16
Франция
Франция:

16

Франция:

13

Франция:

1

Франция:

7

Франция:

17

Франция:

12

Франция:

8

Франция:

13

87
Швеция
Швеция:

7

Швеция:

5

Швеция:

3

Швеция:

3

Швеция:

4

22
Европейски съюз
Европейски съюз:

214

Европейски съюз:

201

Европейски съюз:

42

Европейски съюз:

34

Европейски съюз:

34

Европейски съюз:

27

Европейски съюз:

21

Европейски съюз:

15

Европейски съюз:

38

626
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
PSE
PPE
ELDR
GUE/NGL
UPE
V
ARE
I-EDN
НЧ
Общо места
Австрия AT 6 7 1 1 6 21
Белгия BE 6 7 6 2 1 3 25
Германия DE 40 47 12 99
Гърция EL 10 9 4 2 25
Дания DK 4 3 5 4 16
Ирландия IE 1 4 1 7 2 15
Испания ES 21 29 2 9 3 64
Италия IT 19 36 4 5 3 3 2 15 87
Люксембург LU 2 2 1 1 6
Нидерландия NL 7 9 10 2 1 2 31
Обединено кралство UK 61 17 3 1 1 2 1 1 87
Португалия PT 10 9 3 3 25
Финландия FI 4 4 5 2 1 16
Франция FR 16 13 1 7 17 12 8 13 87
Швеция SE 7 5 3 3 4 22
Европейски съюз ЕС 214 201 42 34 34 27 21 15 38 626

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 1994-1999 r.
Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент