Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1994-1999
Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Χώρα Αριθμός εδρών
Αυστρία
Αυστρία:

6

Αυστρία:

7

Αυστρία:

1

Αυστρία:

1

Αυστρία:

6

21
Βέλγιο
Βέλγιο:

6

Βέλγιο:

7

Βέλγιο:

6

Βέλγιο:

2

Βέλγιο:

1

Βέλγιο:

3

25
Γαλλία
Γαλλία:

16

Γαλλία:

13

Γαλλία:

1

Γαλλία:

7

Γαλλία:

17

Γαλλία:

12

Γαλλία:

8

Γαλλία:

13

87
Γερμανία
Γερμανία:

40

Γερμανία:

47

Γερμανία:

12

99
Δανία
Δανία:

4

Δανία:

3

Δανία:

5

Δανία:

4

16
Ελλάδα
Ελλάδα:

10

Ελλάδα:

9

Ελλάδα:

4

Ελλάδα:

2

25
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο:

61

Ηνωμένο Βασίλειο:

17

Ηνωμένο Βασίλειο:

3

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

Ηνωμένο Βασίλειο:

2

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

Ηνωμένο Βασίλειο:

1

87
Ιρλανδία
Ιρλανδία:

1

Ιρλανδία:

4

Ιρλανδία:

1

Ιρλανδία:

7

Ιρλανδία:

2

15
Ισπανία
Ισπανία:

21

Ισπανία:

29

Ισπανία:

2

Ισπανία:

9

Ισπανία:

3

64
Ιταλία
Ιταλία:

19

Ιταλία:

36

Ιταλία:

4

Ιταλία:

5

Ιταλία:

3

Ιταλία:

3

Ιταλία:

2

Ιταλία:

15

87
Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο:

2

Λουξεμβούργο:

2

Λουξεμβούργο:

1

Λουξεμβούργο:

1

6
Ολλανδία
Ολλανδία:

7

Ολλανδία:

9

Ολλανδία:

10

Ολλανδία:

2

Ολλανδία:

1

Ολλανδία:

2

31
Πορτογαλία
Πορτογαλία:

10

Πορτογαλία:

9

Πορτογαλία:

3

Πορτογαλία:

3

25
Σουηδία
Σουηδία:

7

Σουηδία:

5

Σουηδία:

3

Σουηδία:

3

Σουηδία:

4

22
Φινλανδία
Φινλανδία:

4

Φινλανδία:

4

Φινλανδία:

5

Φινλανδία:

2

Φινλανδία:

1

16
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή Ένωση:

214

Ευρωπαϊκή Ένωση:

201

Ευρωπαϊκή Ένωση:

42

Ευρωπαϊκή Ένωση:

34

Ευρωπαϊκή Ένωση:

34

Ευρωπαϊκή Ένωση:

27

Ευρωπαϊκή Ένωση:

21

Ευρωπαϊκή Ένωση:

15

Ευρωπαϊκή Ένωση:

38

626
Κατανομή των πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα
PSE
PPE
ELDR
GUE/NGL
UPE
V
ARE
I-EDN
NI
Σύνολο εδρών
Αυστρία AT 6 7 1 1 6 21
Βέλγιο BE 6 7 6 2 1 3 25
Γαλλία FR 16 13 1 7 17 12 8 13 87
Γερμανία DE 40 47 12 99
Δανία DK 4 3 5 4 16
Ελλάδα EL 10 9 4 2 25
Ηνωμένο Βασίλειο UK 61 17 3 1 1 2 1 1 87
Ιρλανδία IE 1 4 1 7 2 15
Ισπανία ES 21 29 2 9 3 64
Ιταλία IT 19 36 4 5 3 3 2 15 87
Λουξεμβούργο LU 2 2 1 1 6
Ολλανδία NL 7 9 10 2 1 2 31
Πορτογαλία PT 10 9 3 3 25
Σουηδία SE 7 5 3 3 4 22
Φινλανδία FI 4 4 5 2 1 16
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕ 214 201 42 34 34 27 21 15 38 626

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, μια πολιτική ομάδα απαρτίζεται από τουλάχιστον 23 βουλευτές που έχουν εκλεγεί σε τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.

Έδρες ανά πολιτική ομάδα και χώρα - 1994-1999
Απερχόμενο Κοινοβούλιο

Κατανομή της επιλεγμένης πολιτικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανά χώρα
Χώρα Σύνολο εδρών

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο