Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1994 - 1999
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Krajina Počet kresiel
Belgicko
Belgicko:

6

Belgicko:

7

Belgicko:

6

Belgicko:

2

Belgicko:

1

Belgicko:

3

25
Dánsko
Dánsko:

4

Dánsko:

3

Dánsko:

5

Dánsko:

4

16
Fínsko
Fínsko:

4

Fínsko:

4

Fínsko:

5

Fínsko:

2

Fínsko:

1

16
Francúzsko
Francúzsko:

16

Francúzsko:

13

Francúzsko:

1

Francúzsko:

7

Francúzsko:

17

Francúzsko:

12

Francúzsko:

8

Francúzsko:

13

87
Grécko
Grécko:

10

Grécko:

9

Grécko:

4

Grécko:

2

25
Holandsko
Holandsko:

7

Holandsko:

9

Holandsko:

10

Holandsko:

2

Holandsko:

1

Holandsko:

2

31
Írsko
Írsko:

1

Írsko:

4

Írsko:

1

Írsko:

7

Írsko:

2

15
Luxembursko
Luxembursko:

2

Luxembursko:

2

Luxembursko:

1

Luxembursko:

1

6
Nemecko
Nemecko:

40

Nemecko:

47

Nemecko:

12

99
Portugalsko
Portugalsko:

10

Portugalsko:

9

Portugalsko:

3

Portugalsko:

3

25
Rakúsko
Rakúsko:

6

Rakúsko:

7

Rakúsko:

1

Rakúsko:

1

Rakúsko:

6

21
Spojené kráľovstvo
Spojené kráľovstvo:

61

Spojené kráľovstvo:

17

Spojené kráľovstvo:

3

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

2

Spojené kráľovstvo:

1

Spojené kráľovstvo:

1

87
Španielsko
Španielsko:

21

Španielsko:

29

Španielsko:

2

Španielsko:

9

Španielsko:

3

64
Švédsko
Švédsko:

7

Švédsko:

5

Švédsko:

3

Švédsko:

3

Švédsko:

4

22
Taliansko
Taliansko:

19

Taliansko:

36

Taliansko:

4

Taliansko:

5

Taliansko:

3

Taliansko:

3

Taliansko:

2

Taliansko:

15

87
Európska únia
Európska únia:

214

Európska únia:

201

Európska únia:

42

Európska únia:

34

Európska únia:

34

Európska únia:

27

Európska únia:

21

Európska únia:

15

Európska únia:

38

626
Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina
PSE
PPE
ELDR
GUE/NGL
UPE
V
ARE
I-EDN
NI
Celkový počet kresiel
Belgicko BE 6 7 6 2 1 3 25
Dánsko DK 4 3 5 4 16
Fínsko FI 4 4 5 2 1 16
Francúzsko FR 16 13 1 7 17 12 8 13 87
Grécko EL 10 9 4 2 25
Holandsko NL 7 9 10 2 1 2 31
Írsko IE 1 4 1 7 2 15
Luxembursko LU 2 2 1 1 6
Nemecko DE 40 47 12 99
Portugalsko PT 10 9 3 3 25
Rakúsko AT 6 7 1 1 6 21
Spojené kráľovstvo UK 61 17 3 1 1 2 1 1 87
Španielsko ES 21 29 2 9 3 64
Švédsko SE 7 5 3 3 4 22
Taliansko IT 19 36 4 5 3 3 2 15 87
Európska únia 214 201 42 34 34 27 21 15 38 626

Podľa rokovacieho poriadku EP sa politická skupina skladá z najmenej 23 poslancov zvolených najmenej v siedmich členských štátoch.

Počet kresiel podľa politických skupín a krajín - 1994 - 1999
Parlament, ktorého volebné obdobie sa končí

Rozdelenie vybranej politickej skupiny v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Celkový počet kresiel

Zdroj: Európsky parlament