Места по политически групи и държави - 1979-1984 r.
Парламент в края на мандата

Държава Брой места
Белгия
Белгия:

7

Белгия:

10

Белгия:

4

Белгия:

2

Белгия:

1

24
Германия
Германия:

35

Германия:

42

Германия:

4

81
Гърция
Гърция:

10

Гърция:

8

Гърция:

4

Гърция:

2

24
Дания
Дания:

4

Дания:

1

Дания:

2

Дания:

1

Дания:

3

Дания:

1

Дания:

4

16
Ирландия
Ирландия:

4

Ирландия:

4

Ирландия:

1

Ирландия:

5

Ирландия:

1

15
Италия
Италия:

14

Италия:

30

Италия:

24

Италия:

5

Италия:

4

Италия:

4

81
Люксембург
Люксембург:

1

Люксембург:

3

Люксембург:

2

6
Нидерландия
Нидерландия:

9

Нидерландия:

10

Нидерландия:

4

Нидерландия:

2

25
Обединено кралство
Обединено кралство:

17

Обединено кралство:

61

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

1

Обединено кралство:

1

81
Франция
Франция:

23

Франция:

9

Франция:

19

Франция:

15

Франция:

15

81
Европейски съюз
Европейски съюз:

124

Европейски съюз:

117

Европейски съюз:

63

Европейски съюз:

48

Европейски съюз:

38

Европейски съюз:

22

Европейски съюз:

12

Европейски съюз:

10

434
Разпределение на политическите групи в Европейския парламент по държави
Държава
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
НЧ
Общо места
Белгия BE 7 10 4 2 1 24
Германия DE 35 42 4 81
Гърция EL 10 8 4 2 24
Дания DK 4 1 2 1 3 1 4 16
Ирландия IE 4 4 1 5 1 15
Италия IT 14 30 24 5 4 4 81
Люксембург LU 1 3 2 6
Нидерландия NL 9 10 4 2 25
Обединено кралство UK 17 61 1 1 1 81
Франция FR 23 9 19 15 15 81
Европейски съюз ЕС 124 117 63 48 38 22 12 10 434

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи и държави - 1979-1984 r.
Парламент в края на мандата

Разпределение на членовете на Европейския парламент от избраната политическа група по държави
Държава Общо места

Източник: Европейски парламент