Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1979. – 1984.
Parlament na odlasku

Država Broj mandata
Belgija
Belgija:

7

Belgija:

10

Belgija:

4

Belgija:

2

Belgija:

1

24
Danska
Danska:

4

Danska:

1

Danska:

2

Danska:

1

Danska:

3

Danska:

1

Danska:

4

16
Francuska
Francuska:

23

Francuska:

9

Francuska:

19

Francuska:

15

Francuska:

15

81
Grčka
Grčka:

10

Grčka:

8

Grčka:

4

Grčka:

2

24
Irska
Irska:

4

Irska:

4

Irska:

1

Irska:

5

Irska:

1

15
Italija
Italija:

14

Italija:

30

Italija:

24

Italija:

5

Italija:

4

Italija:

4

81
Luksemburg
Luksemburg:

1

Luksemburg:

3

Luksemburg:

2

6
Nizozemska
Nizozemska:

9

Nizozemska:

10

Nizozemska:

4

Nizozemska:

2

25
Njemačka
Njemačka:

35

Njemačka:

42

Njemačka:

4

81
Ujedinjena Kraljevina
Ujedinjena Kraljevina:

17

Ujedinjena Kraljevina:

61

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

1

Ujedinjena Kraljevina:

1

81
Europska unija
Europska unija:

124

Europska unija:

117

Europska unija:

63

Europska unija:

48

Europska unija:

38

Europska unija:

22

Europska unija:

12

Europska unija:

10

434
Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
NI
Ukupno mandata
Belgija BE 7 10 4 2 1 24
Danska DK 4 1 2 1 3 1 4 16
Francuska FR 23 9 19 15 15 81
Grčka EL 10 8 4 2 24
Irska IE 4 4 1 5 1 15
Italija IT 14 30 24 5 4 4 81
Luksemburg LU 1 3 2 6
Nizozemska NL 9 10 4 2 25
Njemačka DE 35 42 4 81
Ujedinjena Kraljevina UK 17 61 1 1 1 81
Europska unija EU 124 117 63 48 38 22 12 10 434

Prema poslovniku Parlamenta, klub zastupnika sastoji se od najmanje 23 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Mandati prema klubovima zastupnika i državama - 1979. – 1984.
Parlament na odlasku

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata

Izvor: Europski parlament