Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1979.-1984.
Aizejošais parlaments

Valsts Vietu skaits
Apvienotā Karaliste
Apvienotā Karaliste:

17

Apvienotā Karaliste:

61

Apvienotā Karaliste:

1

Apvienotā Karaliste:

1

Apvienotā Karaliste:

1

81
Beļģija
Beļģija:

7

Beļģija:

10

Beļģija:

4

Beļģija:

2

Beļģija:

1

24
Dānija
Dānija:

4

Dānija:

1

Dānija:

2

Dānija:

1

Dānija:

3

Dānija:

1

Dānija:

4

16
Francija
Francija:

23

Francija:

9

Francija:

19

Francija:

15

Francija:

15

81
Grieķija
Grieķija:

10

Grieķija:

8

Grieķija:

4

Grieķija:

2

24
Īrija
Īrija:

4

Īrija:

4

Īrija:

1

Īrija:

5

Īrija:

1

15
Itālija
Itālija:

14

Itālija:

30

Itālija:

24

Itālija:

5

Itālija:

4

Itālija:

4

81
Luksemburga
Luksemburga:

1

Luksemburga:

3

Luksemburga:

2

6
Nīderlande
Nīderlande:

9

Nīderlande:

10

Nīderlande:

4

Nīderlande:

2

25
Vācija
Vācija:

35

Vācija:

42

Vācija:

4

81
Eiropas Savienība
Eiropas Savienība:

124

Eiropas Savienība:

117

Eiropas Savienība:

63

Eiropas Savienība:

48

Eiropas Savienība:

38

Eiropas Savienība:

22

Eiropas Savienība:

12

Eiropas Savienība:

10

434
Politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts
S
PPE
ED
COM
L
DEP
CDI
NI
Vietas kopā
Apvienotā Karaliste UK 17 61 1 1 1 81
Beļģija BE 7 10 4 2 1 24
Dānija DK 4 1 2 1 3 1 4 16
Francija FR 23 9 19 15 15 81
Grieķija EL 10 8 4 2 24
Īrija IE 4 4 1 5 1 15
Itālija IT 14 30 24 5 4 4 81
Luksemburga LU 1 3 2 6
Nīderlande NL 9 10 4 2 25
Vācija DE 35 42 4 81
Eiropas Savienība ES 124 117 63 48 38 22 12 10 434

Saskaņā ar Parlamenta reglamentu politiskā grupa sastāv no vismaz 23 deputātiem, kas ievēlēti vismaz vienā ceturtdaļā dalībvalstu (t. i., vismaz 7 dalībvalstīs).

Vietas politisko grupu un valstu dalījumā - 1979.-1984.
Aizejošais parlaments

Atlasīto politisko grupu sadalījums Eiropas Parlamentā pēc valsts
Valsts Vietas kopā

Avots: Eiropas Parlaments