Ledamöternas könsfördelning per land - 1999 Konstituerande sammanträde

Diagram

Könsfördelning bland ledamöterna per land
Land Kvinnor Män
Europeiska unionen EU 30 % 70 %
Belgien BE 28 % 72 %
Danmark DK 38 % 62 %
Tyskland DE 37 % 63 %
Irland IE 33 % 67 %
Frankrike FR 40 % 60 %
Italien IT 11 % 89 %
Luxemburg LU 33 % 67 %
Nederländerna NL 35 % 65 %
Storbritannien UK 24 % 76 %
Grekland EL 16 % 84 %
Spanien ES 35 % 65 %
Portugal PT 20 % 80 %
Sverige SE 41 % 59 %
Österrike AT 38 % 62 %
Finland FI 44 % 56 %

Källa: Europaparlamentet


Ledamöternas könsfördelning per år Konstituerande sammanträde

Diagram

Könsfördelning bland ledamöterna per år
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet