Ledamöternas könsfördelning per land - 1979 Konstituerande sammanträde

Diagram

Könsfördelning bland ledamöterna per land
Land Kvinnor Män
Europeiska unionen EU 16 % 84 %
Belgien BE 8 % 92 %
Danmark DK 31 % 69 %
Tyskland DE 15 % 85 %
Irland IE 13 % 87 %
Frankrike FR 22 % 78 %
Italien IT 14 % 86 %
Luxemburg LU 17 % 83 %
Nederländerna NL 20 % 80 %
Storbritannien UK 14 % 86 %

Källa: Europaparlamentet


Ledamöternas könsfördelning per år Konstituerande sammanträde

Diagram

Könsfördelning bland ledamöterna per år
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet