Rodová rovnováha medzi poslancami podľa krajín - 1999 Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP podľa krajín
Krajina Ženy Muži
Európska únia EU 30 % 70 %
Belgicko BE 28 % 72 %
Dánsko DK 38 % 62 %
Nemecko DE 37 % 63 %
Írsko IE 33 % 67 %
Francúzsko FR 40 % 60 %
Taliansko IT 11 % 89 %
Luxembursko LU 33 % 67 %
Holandsko NL 35 % 65 %
Spojené kráľovstvo UK 24 % 76 %
Grécko EL 16 % 84 %
Španielsko ES 35 % 65 %
Portugalsko PT 20 % 80 %
Švédsko SE 41 % 59 %
Rakúsko AT 38 % 62 %
Fínsko FI 44 % 56 %

Zdroj: Európsky parlament


Rodová rovnováha medzi poslancami podľa rokov Ustanovujúca schôdza

Graf

Rodová rovnováha medzi poslancami EP podľa rokov
Rok Ženy Muži
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Zdroj: Európsky parlament