Zastopanost spolov med poslanci EP po državah - 1999 Otvoritveno zasedanje

Graf

Zastopanost spolov med poslanci Evropskega parlamenta po državah
Država Ženske Moški
Evropska unija EU 30 % 70 %
Belgija BE 28 % 72 %
Danska DK 38 % 62 %
Nemčija DE 37 % 63 %
Irska IE 33 % 67 %
Francija FR 40 % 60 %
Italija IT 11 % 89 %
Luksemburg LU 33 % 67 %
Nizozemska NL 35 % 65 %
Združeno kraljestvo UK 24 % 76 %
Grčija EL 16 % 84 %
Španija ES 35 % 65 %
Portugalska PT 20 % 80 %
Švedska SE 41 % 59 %
Avstrija AT 38 % 62 %
Finska FI 44 % 56 %

Vir: Evropski parlament


Zastopanost spolov med poslanci EP po letih Otvoritveno zasedanje

Graf

Zastopanost spolov med poslanci Evropskega parlamenta po letih
Leto Ženske Moški
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Vir: Evropski parlament