Κατανομή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση το φύλο ανά χώρα - 1999 Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Διάγραμμα

Κατανομή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση το φύλο ανά χώρα
Χώρα Γυναίκες Άνδρες
Ευρωπαϊκή Ένωση EU 30% 70%
Βέλγιο BE 28% 72%
Δανία DK 38% 62%
Γερμανία DE 37% 63%
Ιρλανδία IE 33% 67%
Γαλλία FR 40% 60%
Ιταλία IT 11% 89%
Λουξεμβούργο LU 33% 67%
Ολλανδία NL 35% 65%
Ηνωμένο Βασίλειο UK 24% 76%
Ελλάδα EL 16% 84%
Ισπανία ES 35% 65%
Πορτογαλία PT 20% 80%
Σουηδία SE 41% 59%
Αυστρία AT 38% 62%
Φινλανδία FI 44% 56%

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Κατανομή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση το φύλο ανά έτος Σύνοδος συγκρότησης του Κοινοβουλίου σε σώμα

Διάγραμμα

Κατανομή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση το φύλο ανά έτος
Έτος Γυναίκες Άνδρες
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%

Πηγή: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο