Ledamöternas könsfördelning per land - 1984 Konstituerande sammanträde

Diagram

Könsfördelning bland ledamöterna per land
Land Kvinnor Män
Europeiska unionen EU 18 % 82 %
Belgien BE 17 % 83 %
Danmark DK 38 % 62 %
Tyskland DE 20 % 80 %
Irland IE 13 % 87 %
Frankrike FR 21 % 79 %
Italien IT 10 % 90 %
Luxemburg LU 50 % 50 %
Nederländerna NL 28 % 72 %
Storbritannien UK 15 % 85 %
Grekland EL 8 % 92 %

Källa: Europaparlamentet


Ledamöternas könsfördelning per år Konstituerande sammanträde

Diagram

Könsfördelning bland ledamöterna per år
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet