Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по държави - 1999 Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по държави
Държава Жени Мъже
Европейски съюз EU 30% 70%
Белгия BE 28% 72%
Дания DK 38% 62%
Германия DE 37% 63%
Ирландия IE 33% 67%
Франция FR 40% 60%
Италия IT 11% 89%
Люксембург LU 33% 67%
Нидерландия NL 35% 65%
Обединено кралство UK 24% 76%
Гърция EL 16% 84%
Испания ES 35% 65%
Португалия PT 20% 80%
Швеция SE 41% 59%
Австрия AT 38% 62%
Финландия FI 44% 56%

Източник: Европейски парламент


Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Година Жени Мъже
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%

Източник: Европейски парламент