Ledamöternas könsfördelning per land - 1994 Konstituerande sammanträde

Diagram

Könsfördelning bland ledamöterna per land
Land Kvinnor Män
Europeiska unionen EU 26 % 74 %
Belgien BE 32 % 68 %
Danmark DK 44 % 56 %
Tyskland DE 35 % 65 %
Irland IE 27 % 73 %
Frankrike FR 30 % 70 %
Italien IT 13 % 87 %
Luxemburg LU 50 % 50 %
Nederländerna NL 32 % 68 %
Storbritannien UK 18 % 82 %
Grekland EL 16 % 84 %
Spanien ES 33 % 67 %
Portugal PT 8 % 92 %

Källa: Europaparlamentet


Ledamöternas könsfördelning per år Konstituerande sammanträde

Diagram

Könsfördelning bland ledamöterna per år
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet