Ledamöternas könsfördelning per land - 2014 Konstituerande sammanträde

Diagram

Könsfördelning bland ledamöterna per land
Land Kvinnor Män
Europeiska unionen EU 37 % 63 %
Belgien BE 29 % 71 %
Danmark DK 38 % 62 %
Tyskland DE 36 % 64 %
Irland IE 55 % 45 %
Frankrike FR 42 % 58 %
Italien IT 40 % 60 %
Luxemburg LU 33 % 67 %
Nederländerna NL 42 % 58 %
Storbritannien UK 41 % 59 %
Grekland EL 24 % 76 %
Spanien ES 41 % 59 %
Portugal PT 38 % 62 %
Sverige SE 55 % 45 %
Österrike AT 44 % 56 %
Finland FI 54 % 46 %
Tjeckien CZ 38 % 62 %
Estland EE 50 % 50 %
Cypern CY 17 % 83 %
Litauen LT 9 % 91 %
Lettland LV 37 % 63 %
Ungern HU 19 % 81 %
Malta MT 67 % 33 %
Polen PL 24 % 76 %
Slovenien SI 37 % 63 %
Slovakien SK 31 % 69 %
Bulgarien BG 29 % 71 %
Rumänien RO 31 % 69 %
Kroatien HR 45 % 55 %

Källa: Europaparlamentet


Ledamöternas könsfördelning per år Konstituerande sammanträde

Diagram

Könsfördelning bland ledamöterna per år
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Källa: Europaparlamentet