Zastoupení mužů a žen v EP podle zemí - 1999 Ustavující zasedání

Graf

Zastoupení mužů a žen v EP podle zemí
Země Ženy Muži
Evropská unie EU 30 % 70 %
Belgie BE 28 % 72 %
Dánsko DK 38 % 62 %
Německo DE 37 % 63 %
Irsko IE 33 % 67 %
Francie FR 40 % 60 %
Itálie IT 11 % 89 %
Lucembursko LU 33 % 67 %
Nizozemsko NL 35 % 65 %
Spojené království UK 24 % 76 %
Řecko EL 16 % 84 %
Španělsko ES 35 % 65 %
Portugalsko PT 20 % 80 %
Švédsko SE 41 % 59 %
Rakousko AT 38 % 62 %
Finsko FI 44 % 56 %

Zdroj: Evropský parlament


Zastoupení mužů a žen v EP podle roků Ustavující zasedání

Graf

Zastoupení mužů a žen v EP podle roků
Rok Ženy Muži
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %

Zdroj: Evropský parlament