Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент: 2024

Европейският парламент ще публикува резултатите от европейските избори за 2024 г. за всяка държава, както и прогноза за своя състав на 9 юни 2024 г. Изпълнителят на Парламента – Verian, ще изготви прогнози на местата за ЕС и по държави при пълно зачитане на националните избирателни закони. На разположение от 20:15 ч. GMT+2, европейският преглед ще осигури първата цялостна прогноза с глобални данни за политическите групи въз основа на структурата на предходния Парламент. Националните партии, които понастоящем не са представени в Европейския парламент, ще бъдат присъединени към политическа група, ако официално членуват в тази група или са пълноправни членове на европейска политическа партия, регистрирана в Органа за европейските политически партии и Европейските политически фондации. Ще показваме наличните данни в хода на постепенното приключване на гласуването в държавите членки. Прогнозата ще бъде актуализирана до приключване на гласуването във всички държави членки и до публикуване на окончателните резултати от националните избирателни органи.

Освен това, от 18:00 ч. GMT+2 и за държавите, в които гласуването вече е приключило, националните страници ще показват приблизителни оценки по национални партии и политически групи, разпределението на националните партии и политическите групи в проценти и места, както и данни за избирателната активност, обявени от националните избирателни органи.

Какво е „прогноза“? Прогнозата за Европейския парламент представлява приблизителна оценка на неговия състав в резултат на изборите. Поради различното време за гласуване в държавите от ЕС, всяка прогноза за изборната нощ ще се основава на комбинация от налични данни, вариращи от неофициални данни за изборите, като например изходни проучвания или оценки, публикувани в държавите членки, до официални резултати от националните избори. Данните, независимо от коя категория, ще бъдат публикувани за държавите членки едва след приключване на гласуването. Verian, изпълнител на Парламента за изборите, разпределя националните резултати в рамките на настоящите политически групи въз основа на избирателния закон на всяка държава, като представя прогноза за пълното разпределение на местата в Европейския парламент. Тъй като бъдещият състав на избрания Парламент и неговите политически групи не могат да бъдат предвидени преди учредителната сесия, прогнозата за състава на Парламента се основава на структурата на предходния Парламент.

Какво означава „Други“? Прогнозата за състава на Парламента се основава на структурата на предходния Парламент и на неговите политически групи, без да се засяга съставът на следващия Парламент на неговата учредителна сесия. Националните партии, които понастоящем са представени в Парламента, ще бъдат поставени в същата политическа група, в която са заседавали в предходния Парламент. Националните партии, които понастоящем не са представени в Европейския парламент, ще бъдат присъединени към политическа група, ако официално членуват в тази група или са пълноправни членове на европейска политическа партия, регистрирана в Органа за европейските политически партии и Европейските политически фондации. Националните партии, които понастоящем не са представени в Европейския парламент и нямат официална принадлежност към европейска политическа партия или политическа група, са показани в категорията „Други“, без да се засяга политическата им ориентация. Тъй като не можем да предвидим към коя(и) група(и) ще се присъединят, тази категория е разделена поравно отляво и отдясно на полукръга в графичното изображение на общата прогноза на местата.


Научете как се провеждат европейските избори