Meppien sukupuolijakauma: 2024

Euroopan parlamentti julkaisee vuoden 2024 EU-vaalien tulokset jäsenvaltioittain sekä ennusteen parlamentin kokoonpanosta 9. kesäkuuta 2024. Parlamentin sopimuskumppani Verian julkaisee koko EU:n ja kansallisia paikkoja koskevat ennusteet kansallisten vaalilakien mukaisesti. Kello 20.15 GMT+2 julkaistava Euroopan yleiskuva tarjoaa ensimmäisen kokonaisennusteen ja yleisluvut poliittisista ryhmistä väistyvän parlamentin rakenteen perusteella. Kansalliset puolueet, jotka eivät ole tällä hetkellä edustettuina Euroopan parlamentissa, liitetään tiettyyn poliittiseen ryhmään, jos niillä on virallinen kytkös kyseiseen ryhmään tai johonkin eurooppalaisen poliittisen puolueen jäseneen, joka on Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen rekisteröimä. Saatavilla olevat tiedot näytetään sitä mukaa, kun äänestys jäsenvaltioissa päättyy asteittain. Ennustetta päivitetään, kunnes äänestys on päättynyt kaikissa jäsenvaltioissa ja kansalliset vaaliviranomaiset ovat julkaisseet lopulliset tulokset.

Lisäksi kello 18.00 GMT+2 alkaen äänestyksen jo päättäneiden maiden kansallisilla sivuilla näytetään arviot kansallisten puolueiden ja poliittisten ryhmien mukaan jaoteltuina, kansallisten puolueiden ja poliittisten ryhmien jakaumat prosenttiosuuksina ja paikkamäärinä sekä äänestysprosenttitiedot sen mukaan, mitä kansalliset vaaliviranomaiset ovat ilmoittaneet.

Mikä on ”ennuste”? Euroopan parlamenttia koskeva ennuste on arvio parlamentin kokoonpanosta vaalien pohjalta. Koska äänestysajat ovat eri EU-maissa erilaiset, kukin vaali-illan ennuste perustuu yhdistelmään saatavilla olevia tietoja. Näihin lukeutuu sekä epävirallisia vaaleihin liittyviä tietoja, kuten ovensuukyselytietoja tai jäsenvaltioissa julkaistuja arvioita, että virallisia kansallisia vaalituloksia. Kategoriasta riippumatta kunkin jäsenvaltion tiedot julkaistaan vasta, kun äänestys on maassa päättynyt. Verian, joka toimii vaaleissa parlamentin sopimuskumppanina, kohdentaa kansalliset tulokset nykyisten poliittisten ryhmien puitteissa kunkin maan vaalilain perusteella antaen ennusteen siitä, kuinka paikat Euroopan parlamentissa tulevat kokonaisuudessaan jakautumaan. Koska valitun parlamentin ja sen poliittisten ryhmien tulevaa kokoonpanoa ei voi ennakoida ennen järjestäytymisistuntoa, parlamentin kokoonpanon ennuste perustuu väistyvän parlamentin rakenteeseen.

Mitä ”muut” tarkoittaa? Ennuste parlamentin kokoonpanosta perustuu väistyvään parlamenttiin ja sen poliittisiin ryhmiin ja saattaa poiketa siitä, millaiseksi seuraavan parlamentin kokoonpano muotoutuu sen järjestäytymisistunnossa. Tällä hetkellä parlamentissa edustettuina olevat kansalliset puolueet sijoitetaan samaan poliittiseen ryhmään, jossa ne ovat väistyvässä parlamentissa. Kansalliset puolueet, jotka eivät ole tällä hetkellä edustettuina Euroopan parlamentissa, liitetään tiettyyn poliittiseen ryhmään, jos niillä on virallinen kytkös kyseiseen ryhmään tai johonkin eurooppalaisen poliittisen puolueen jäseneen, joka on Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen rekisteröimä. Kansalliset puolueet, jotka eivät ole tällä hetkellä edustettuina Euroopan parlamentissa ja joilla ei ole virallista kytköstä mihinkään eurooppalaiseen poliittiseen puolueeseen tai poliittiseen ryhmään, luokitellaan kategoriaan ”muut”, mikä ei kerro mitään niiden poliittisesta suuntautumisesta. Koska emme voi arvioida ennalta ryhmiä, joihin ne mahdollisesti kytkeytyvät, tämä kategoria on jaettu tasapuolisesti vasemmalle ja oikealle paikkojen kokonaisennustetta kuvaavan graafisen esityksen kokoonpanossa.


Mitä EU-vaaleissa tapahtuu