Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по държави - 2019 Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по държави
Държава Жени Мъже
Европейски съюз EU 41% 59%
Белгия BE 38% 62%
Дания DK 46% 54%
Германия DE 36% 64%
Ирландия IE 45% 55%
Франция FR 50% 50%
Италия IT 41% 59%
Люксембург LU 50% 50%
Нидерландия NL 50% 50%
Обединено кралство UK 47% 53%
Гърция EL 24% 76%
Испания ES 47% 53%
Португалия PT 43% 57%
Швеция SE 55% 45%
Австрия AT 50% 50%
Финландия FI 54% 46%
Чехия CZ 33% 67%
Естония EE 33% 67%
Кипър CY 0% 100%
Литва LT 27% 73%
Латвия LV 50% 50%
Унгария HU 38% 62%
Малта MT 50% 50%
Полша PL 35% 65%
Словения SI 50% 50%
Словакия SK 15% 85%
България BG 29% 71%
Румъния RO 22% 78%
Хърватия HR 36% 64%

Източник: Европейски парламент


Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Година Жени Мъже
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%

Източник: Европейски парламент