11/06/2024 - 15:52
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии - 2024-2029 r. Италия - Предварителни резултати

Процент от гласовете

Диаграма

Национални партии


 • FdI - Fratelli d'Italia
 • PD - Partito Democratico
 • M5S - Movimento Cinque Stelle
 • FI – NM - Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati)
 • Lega Salvini Premier - Lega Salvini Premier
 • Alleanza Verdi e Sinistra - Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana)
 • Stati Uniti d'Europa - Coalition Stati Uniti d'Europa (+ Europa, Italia Viva, Liberali Democratici Europei, Partito Socialista Italiano,Radicali Italiani, L’Italia c’è)
 • Azione – Siamo Europei - Coalition Azione – Siamo Europei (Azione, NOS , Popolari Europeisti e Riformatori, Partito Repubblicano Italiano, Movimento Repubblicani Europei, Team K, et al)
 • Pace Terra Dignità - Coalition Pace Terra Dignità (MERA25 Italia, Movimento equità territoriale, Partito della Rifondazione Comunista, Lìberos Rispetados Uguales )
 • Libertà - Coalition Libertà (Sud Chiama Nord, Movimento per l'Italexit, Sicilia Vera, I civici in movimento – con Pirozzi, Grande Nord, Popolo Veneto, Capitano Ultimo, et al.)
 • SVP - Südtiroler Volkspartei (Popolare Sudtirolese)
 • Democrazia sovrana popolare - Coalition Democrazia sovrana popolare (Partito Comunista, Ancora Italia sovrana e popolare)
 • Други партии - Други партии
Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете % от гласовете
FdI - Fratelli d'Italia 28,76%
PD - Partito Democratico 24,11%
M5S - Movimento Cinque Stelle 9,98%
FI – NM - Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati) 9,59%
Lega Salvini Premier - Lega Salvini Premier 8,98%
Alleanza Verdi e Sinistra - Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana) 6,78%
Stati Uniti d'Europa - Coalition Stati Uniti d'Europa (+ Europa, Italia Viva, Liberali Democratici Europei, Partito Socialista Italiano,Radicali Italiani, L’Italia c’è) 3,77%
Azione – Siamo Europei - Coalition Azione – Siamo Europei (Azione, NOS , Popolari Europeisti e Riformatori, Partito Repubblicano Italiano, Movimento Repubblicani Europei, Team K, et al) 3,35%
Pace Terra Dignità - Coalition Pace Terra Dignità (MERA25 Italia, Movimento equità territoriale, Partito della Rifondazione Comunista, Lìberos Rispetados Uguales ) 2,21%
Libertà - Coalition Libertà (Sud Chiama Nord, Movimento per l'Italexit, Sicilia Vera, I civici in movimento – con Pirozzi, Grande Nord, Popolo Veneto, Capitano Ultimo, et al.) 1,22%
SVP - Südtiroler Volkspartei (Popolare Sudtirolese) 0,52%
Democrazia sovrana popolare - Coalition Democrazia sovrana popolare (Partito Comunista, Ancora Italia sovrana e popolare) 0,15%
Други партии - Други партии 0,58%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

13/06/2024 - 15:26
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи - 2024-2029 r. Италия - Предварителни резултати

Стълбовидна диаграма

Общо места

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП 9
S&D 21
Зелените/ECA 3
ЕКР 24
ID 8
The Left 2
НЧ 8
Други членове 1

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

13/06/2024 - 15:26
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи - 2024-2029 r. Италия - Предварителни резултати

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Национални партии Гласове
ЕНП
S&D
Renew Europe
Зелените/ECA
ЕКР
ID
The Left
НЧ
Други членове
Места
FdI 28,76% 24
PD 24,11% 21
M5S 9,98% 8
FI – NM 9,59% 8
Lega Salvini Premier 8,98% 8
Alleanza Verdi e Sinistra 6,78% 6
SVP 0,52% 1
Stati Uniti d'Europa 3,77% 0
Azione – Siamo Europei 3,35% 0
Pace Terra Dignità 2,21% 0
Libertà 1,22% 0
Democrazia sovrana popolare 0,15% 0
Други партии 0,58% 0
100,00% 9 21 0 3 24 8 2 8 1 76

Национални партии

 • FdI - Fratelli d'Italia
 • PD - Partito Democratico
 • M5S - Movimento Cinque Stelle
 • FI – NM - Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati)
 • Lega Salvini Premier - Lega Salvini Premier
 • Alleanza Verdi e Sinistra - Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana)
 • SVP - Südtiroler Volkspartei (Popolare Sudtirolese)
 • Stati Uniti d'Europa - Coalition Stati Uniti d'Europa (+ Europa, Italia Viva, Liberali Democratici Europei, Partito Socialista Italiano,Radicali Italiani, L’Italia c’è)
 • Azione – Siamo Europei - Coalition Azione – Siamo Europei (Azione, NOS , Popolari Europeisti e Riformatori, Partito Repubblicano Italiano, Movimento Repubblicani Europei, Team K, et al)
 • Pace Terra Dignità - Coalition Pace Terra Dignità (MERA25 Italia, Movimento equità territoriale, Partito della Rifondazione Comunista, Lìberos Rispetados Uguales )
 • Libertà - Coalition Libertà (Sud Chiama Nord, Movimento per l'Italexit, Sicilia Vera, I civici in movimento – con Pirozzi, Grande Nord, Popolo Veneto, Capitano Ultimo, et al.)
 • Democrazia sovrana popolare - Coalition Democrazia sovrana popolare (Partito Comunista, Ancora Italia sovrana e popolare)
 • Други партии - Други партии

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕКР - Европейски консерватори и реформисти 24
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FdI Fratelli d'Italia 24
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 21
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PD Partito Democratico 21
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 9
Национални партии, които са членове на тази политическа група
FI – NM Coalition Forza italia - Noi Moderati (Forza Italia, Noi Moderati) 8
SVP Südtiroler Volkspartei (Popolare Sudtirolese) 1
ID - Група "Идентичност и демокрация" 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Lega Salvini Premier Lega Salvini Premier 8
Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс 3
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Alleanza Verdi e Sinistra Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana) 3
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Alleanza Verdi e Sinistra Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana) 2
НЧ - Независими членове 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
M5S Movimento Cinque Stelle 8
Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат 1
Национални партии, които са членове на тази политическа група
Alleanza Verdi e Sinistra Coalition Alleanza Verdi e Sinistra (Europa Verde, Sinistra Italiana) 1

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

12/06/2024 - 14:58
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Италия - Предварителни резултати

Диаграма

Национална и европейска избирателна активност по години, в процентни пунктове
Година IT- Италия ЕС - Европейски съюз
1979 85,65% 61,99%
1984 82,47% 58,98%
1989 81,07% 58,41%
1994 73,60% 56,67%
1999 69,76% 49,51%
2004 71,72% 45,47%
2009 66,47% 42,97%
2014 57,22% 42,61%
2019 54,50% 50,66%
2024 48,31% 51,08%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент