17/06/2024 - 12:52
Всички часове са GMT+2

Резултати по национални партии - 2024-2029 r. Португалия - Предварителни резултати

Процент от гласовете

Диаграма

Национални партии


 • PS - Partido Socialista
 • AD - Aliança Democrática (Partido Social Democrata, Centro Democrático Social-Partido Popular, Partido Popular Monárquico)
 • CH - CHEGA
 • IL - Iniciativa Liberal
 • BE - Bloco de Esquerda
 • CDU - Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português, Partido Ecologista “Os Verdes”) 
 • L - LIVRE
 • PAN - Pessoas-Animais-Natureza
 • Други партии - Други партии
Процент на гласувалите за националните партии
Национални партии Процент от гласовете % от гласовете
PS - Partido Socialista 32,09%
AD - Aliança Democrática (Partido Social Democrata, Centro Democrático Social-Partido Popular, Partido Popular Monárquico) 31,11%
CH - CHEGA 9,79%
IL - Iniciativa Liberal 9,07%
BE - Bloco de Esquerda 4,26%
CDU - Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português, Partido Ecologista “Os Verdes”)  4,12%
L - LIVRE 3,76%
PAN - Pessoas-Animais-Natureza 1,22%
Други партии - Други партии 4,58%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

10/06/2024 - 02:37
Всички часове са GMT+2

Места по политически групи - 2024-2029 r. Португалия - Предварителни резултати

Стълбовидна диаграма

Общо места

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Места по политически групи
Политически групи в Европейския парламент Брой места
ЕНП 7
S&D 8
Renew Europe 2
ID 2
The Left 2

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

10/06/2024 - 02:37
Всички часове са GMT+2

Разбивка по национални партии и политически групи - 2024-2029 r. Португалия - Предварителни резултати

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Национални партии Гласове
ЕНП
S&D
Renew Europe
Зелените/ECA
ЕКР
ID
The Left
НЧ
Други членове
Места
PS 32,09% 8
AD 31,11% 7
CH 9,79% 2
IL 9,07% 2
BE 4,26% 1
CDU 4,12% 1
L 3,76% 0
PAN 1,22% 0
Други партии 4,58% 0
100,00% 7 8 2 0 0 2 2 0 0 21

Национални партии

 • PS - Partido Socialista
 • AD - Aliança Democrática (Partido Social Democrata, Centro Democrático Social-Partido Popular, Partido Popular Monárquico)
 • CH - CHEGA
 • IL - Iniciativa Liberal
 • BE - Bloco de Esquerda
 • CDU - Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português, Partido Ecologista “Os Verdes”) 
 • L - LIVRE
 • PAN - Pessoas-Animais-Natureza
 • Други партии - Други партии

Политически групи в Европейския парламент

 • ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Renew Europe - Група "Обнови Европа"
 • Зелените/ECA - Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • ЕКР - Европейски консерватори и реформисти
 • ID - Група "Идентичност и демокрация"
 • The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL
 • НЧ - Независими членове
 • Други членове - Новоизбрани членове, които не принадлежат към политическа група на Парламента с изтичащ мандат

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Състав на националните места в Европейския парламент, разделен на политически групи и национални партии
Политически групи в Европейския парламент Брой места
S&D - Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 8
Национални партии, които са членове на тази политическа група
PS Partido Socialista 8
ЕНП - Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 7
Национални партии, които са членове на тази политическа група
AD Aliança Democrática (Partido Social Democrata, Centro Democrático Social-Partido Popular, Partido Popular Monárquico) 7
Renew Europe - Група "Обнови Европа" 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
IL Iniciativa Liberal 2
The Left - Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
BE Bloco de Esquerda 1
CDU Coligação Democrática Unitária (Partido Comunista Português, Partido Ecologista “Os Verdes”)  1
ID - Група "Идентичност и демокрация" 2
Национални партии, които са членове на тази политическа група
CH CHEGA 2

В съответствие с Правилника за дейността на Парламента една политическа група се състои най-малко от 23 членове, избрани в най-малко седем държави членки.

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент

11/06/2024 - 12:00
Всички часове са GMT+2

Избирателна активност по години Португалия - Предварителни резултати

Диаграма

Национална и европейска избирателна активност по години, в процентни пунктове
Година PT- Португалия ЕС - Европейски съюз
1987 72,42%
1989 51,10% 58,41%
1994 35,54% 56,67%
1999 39,93% 49,51%
2004 38,60% 45,47%
2009 36,77% 42,97%
2014 33,67% 42,61%
2019 30,75% 50,66%
2024 36,54% 51,08%

Източник: Предоставено от „Вериан“ за Европейския парламент