Równowaga płci posłów do Parlamentu Europejskiego: 2024

9 czerwca 2024 r. Parlament Europejski opublikuje wyniki wyborów europejskich 2024 w poszczególnych krajach członkowskich, a także przewidywany skład Parlamentu. Wykonawca Parlamentu, firma Verian, sporządzi europejskie i krajowe prognozy mandatów z pełnym poszanowaniem krajowych przepisów wyborczych. O 20.15 (GMT+2) zostanie udostępnione podsumowanie wyników europejskich z pierwszą ogólną prognozą i globalnymi danymi dotyczącymi grup politycznych na podstawie składu ustępującego Parlamentu. Partie krajowe, które obecnie nie są reprezentowane w Parlamencie Europejskim, zostaną powiązane z grupą polityczną, jeśli są one oficjalnie powiązane z tą grupą lub pełnym członkiem w europejskiej partii politycznej, zarejestrowanym w Urzędzie ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych. Dane będą udostępniane wraz z zakończeniem głosowania w poszczególnych państwach członkowskich. Prognoza będzie aktualizowana do czasu zakończenia głosowania we wszystkich państwach członkowskich i opublikowania końcowych wyników przez krajowe organy wyborcze.

Ponadto w krajach, w których głosowanie zakończy się, od 18.00 (GMT+2) na stronach krajowych będą podawane dane szacunkowe na partie krajowe i grupy polityczne, wartości procentowe i liczba mandatów, a także informacje o frekwencji, ogłoszone przez krajowe organy wyborcze.

Czym jest „prognoza”? Prognoza przedstawia przewidywany skład Parlamentu Europejskiego po wyborach. Ze względu na różne godziny głosowania w państwach członkowskich każda prognoza przedstawiana w wieczór wyborczy będzie składała się z różnych danych, nieoficjalnych wyników sondaży exit poll lub szacunków opublikowanych w państwach członkowskich i wreszcie z oficjalnych wyników krajowych. Wszystkie dane, niezależnie od kategorii, dotyczące państw członkowskich będą publikowane dopiero po zakończeniu głosowania. Verian, wykonawca Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za wybory, przyporządkowuje wyniki krajowe do obecnych grup politycznych zgodnie z prawem wyborczym poszczególnych krajów i przedstawia prognozowany podział mandatów w Parlamencie Europejskim. Ponieważ przed posiedzeniem inauguracyjnym nie można przewidzieć składu nowo wybranego parlamentu ani grup politycznych, prognoza opiera się na strukturze ustępującego Parlamentu.

Co oznacza sformułowanie „Inne”? Prognoza składu Parlamentu opiera się na strukturze ustępującego Parlamentu i jego grup politycznych i nie ma wpływu na skład przyszłego Parlamentu ogłoszony na posiedzeniu inauguracyjnym. Partie krajowe reprezentowane obecnie w Parlamencie zostaną umieszczone w tej samej grupie politycznej, w której znajdują się w ustępującym Parlamencie. Partie krajowe, które obecnie nie są reprezentowane w Parlamencie Europejskim, zostaną powiązane z grupą polityczną, jeśli są one oficjalnie powiązane z tą grupą lub pełnym członkiem w europejskiej partii politycznej, zarejestrowanym w Urzędzie ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych. Partie krajowe, które obecnie nie są reprezentowane w Parlamencie Europejskim ani nie są oficjalnie powiązane z żadną europejską partią polityczną lub grupą polityczną, są sklasyfikowane w kategorii „Inne” bez względu na ich orientację polityczną. Ponieważ nie można przewidzieć powiązania z żadną grupą, ta kategoria jest równo podzielona na lewą i prawą stronę sali posiedzeń plenarnych na widoku wszystkich mandatów.


Dowiedz się, na jakich zasadach odbywają się wybory europejskie