Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по държави - 2009 Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по държави
Държава Жени Мъже
Европейски съюз EU 35% 65%
Белгия BE 36% 64%
Дания DK 46% 54%
Германия DE 37% 63%
Ирландия IE 15% 85%
Франция FR 44% 56%
Италия IT 21% 79%
Люксембург LU 17% 83%
Нидерландия NL 48% 52%
Обединено кралство UK 33% 67%
Гърция EL 32% 68%
Испания ES 36% 64%
Португалия PT 36% 64%
Швеция SE 56% 44%
Австрия AT 41% 59%
Финландия FI 62% 38%
Чехия CZ 18% 82%
Естония EE 50% 50%
Кипър CY 33% 67%
Литва LT 25% 75%
Латвия LV 38% 62%
Унгария HU 36% 64%
Малта MT 0% 100%
Полша PL 22% 78%
Словения SI 29% 71%
Словакия SK 38% 62%
България BG 41% 59%
Румъния RO 36% 64%
Хърватия HR 33% 67%

Източник: Европейски парламент


Съотношение между мъжете и жените сред членовете на Европейския парламент по години Учредително заседание

Диаграма

Съотношение мъже ‒ жени сред членовете на Европейския парламент по години
Година Жени Мъже
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%

Източник: Европейски парламент